11.09.07 19:19
Oversette dette også¨:

Det er sommer og godt ute. Barn leker med alt det rare de kan finne på stranda og alle koser seg. Det er trope varme og ingen unngår å kjøpe seg en kald is for å kjøle seg ned !

11.09.07 19:45
Leksehjelp ? Hvis du prøver selv først, er vi gjerne behjelpelige med rettingen. ( NB ! tropevareme >> samskriving )

Lemmi