15.09.07 22:49
Hallo xD
HVORDAN GÅR DET MED DEG?
ville bae sende deg en hilsen
du kan jo komme til Norge en gang da?
Hadde vært fint om du kunne svart på
brevet, vis du skal sende meg et brev
så send det til

hilsen

15.09.07 23:25
Wie geht's dir?
Wollte dir nur einen Gruß senden.
Du kannst ja mal nach Norwegen kommen?
Wäre schön, wenn Du auf den Brief anworten könntest,
wenn Du mir einen Brief senden willst, dann sende ihn an