19.09.07 20:50
Er denne setningen på tysk riktig?: Dieser Sommer war den fünfte beste Sommer in 100 Jahre- Dette skal bli på norsk: dette har vært den femte beste sommeren på 100 år.

19.09.07 21:25
Dieser Sommer war der fünft beste Sommer in 100 Jahren

19.09.07 22:17, hiha de
Dieser Sommer war der fünftbeste Sommer seit 100 Jahren