24.09.07 21:06
betyr ''NA'' noe på tysk?

24.09.07 21:18
Kommer an på sammenhengen.
"Na, wie geht's dir?" - "Så, hvordan har du det?"

25.09.07 22:52
'Nå, hvordan har du det' er vel vanligere.