25.09.07 09:22
hvilken modale hjelpe verb har vi i tysk?