27.09.07 21:09
hva er problemet . eller : hva er gale ?

27.09.07 21:30, Liv no
hva er problemet?
hva er galt?

27.09.07 21:44
Wo/Was ist das Problem?
Was ist verkehrt?

27.09.07 21:47
Wo ist das Problem? Hvor er problemet? Hva er i veien?