30.09.07 19:11
Hva er den tyske versjonen av
Rest in peace / Hvil i fred

30.09.07 19:20
Ruhe in Frieden