12.10.07 10:46
Kan noen hjelpe meg med å oversette flg. til Tysk?:

Dersom dette ikke er tilfellet ber vi om å bli underrettet.

12.10.07 10:51
Falls das nicht der Fall ist, bitten wir darum, unterrichtet zu werden.
Eller mindre ordrett:
Bitte teilen Sie uns mit, falls dies nicht der Fall sein sollte.