15.10.07 10:51
Hei!

Kan noen hjelpe meg med å oversette flg. til tysk:

Prinsippet om snudd avregning medfører at plikten til å foreta avgiftsberegning overføres fra den som yter tjenestene til den som kjøper tjenestene. Dette betyr at XX som kjøper av fjernleverbare tjenester må avgiftsberegne tjenestene i Norge.

15.10.07 12:42
Mhmm, det er ganske vanskelig. Et forsøk:

Das Abzugsverfahren beeinhaltet, dass die Steuerabrechnung von demjenigem, der die Dienstleistungen erbringt, an denjenigen, der sie kauft, übergeht. Das bedeutet, dass XX als Käufer elektronisch lieferbarer Dienstleistungen die Steuerabrechnung für diese Dienstleistungen in Norwegen erbringen muss.

"fjernleverbar" er vanskelig. Jeg brukte "elektronisk leverbar" i stedet.
Se også her: http://de.wikipedia.org/wiki/Abzugsverfahren