15.10.07 15:14
Kan noen hjelpe meg med å oversette dette:

”…alle tjenester som kan leveres elektronisk eksempelvis vil være omfattet av forskriften. Konsulenttjenester, advokattjenester, reklametjenester, opplysningstjenester av ulik art, Edb-tjenester og telekommunikasjonstjenester kan fjernleveres. Eksempler på tjenester som ikke omfattes er arbeid på vare og fast eiendom, utleie av varer, transporttjenester, frisørvirksomhet og serveringstjenester.”

På forhånd, tusen takk!!! :-)

15.10.07 20:41
Det kan et oversetterbyrå sikkert ta seg av for deg.

16.10.07 10:06
...alle Dienste die elektronisch, beispielsweise, geliefert werden können, werden von der Vorschrift umfasst sein. Konsulatsdienste, Anwaltsdienste, Werbedienste, Auskunftsdienste von unterschiedlicher Art, EDV-Dienste und Telekommunikationsdienste können elektronisch (ferngeliefert) werden. Beispiele auf Dienste, die nicht umfasst sind, sind Arbeit auf Waren und festem Eigentum, Verleih von Waren, Transportdienste, Frisörbetriebe und Servicedienste.
Mange hilsen fra Darmstadt i Tyskland

16.10.07 10:31
Tusen takk for hjelpen!!!