19.10.07 18:57
Kan man oversette 'snillisme' til tysk?

19.10.07 19:19
"Gutmenschentum" er noe lignende.
Se også i arkivet (søk etter snillisme).