30.10.07 19:09
Hei!! Er det noen som vet hva "Ausbildungsberuf" heter på norsk for noe? utdanningsyrke, fagyrke, opplæringsyrke???
(snekker).

30.10.07 22:31
(ein anerkannter) Ausbildungsberuf
(et godkjent) mesterfag

Wikipedia hat auch eine Liste der "Meisterfächer":
http://no.wikipedia.org/wiki/Mesterfag

Für snekker passt sonst auch håndverksfag.

31.10.07 08:29
Ist Ausbildungsberuf dann immer ein Meister?