06.11.07 20:52
Hei hva betyr det:
So, dieser Brief ist kurz und knapp.
Takk for svar

06.11.07 21:02
Så, detter brevet er kort og knapt.

06.11.07 21:03
dette uten r selvfølgelig.