15.11.07 15:56
Parkeringsgebyr er det vanlig

15.11.07 16:38
Ja