25.11.07 16:08
Hallo, könntet ihr bitte die Fehler verbessern? Ich danke euch und noch einen schönen Sonntag,
Björn
~jeg er en student fra Tyskland og neste år kommer jeg til Norge og vil arbeide som lærer. Dertil har jeg noen spørsmål. Dere hadde allerede svart på en av mine spørsmål, men jeg trenger å vite litt mer.
1. Jeg avlegger ingen lærerutdanning her i Tyskland, men jeg studerer statsvitenskap, sosiologi og bedriftsøkonomi (Magister). Likelvel vil jeg jobber i skoleverket. Derfor trenger jeg en PPU utdanning ved et norsk universitet for å ta opp denne jobben. Før jeg begynner å interesere meg for en PPU utdanning må vite noe. Trenger man for vert skoleform en PPU? Folkehøyskole og voksenopplæring også?
2. Hvem kan fortelle meg hvilken skole kommer på tale for meg for å jobbe?
3. Finns det en behov av lærer i fagene mine (samfunnsfag, politikk, sosiologi, ...) i Norge?
4. Skal jeg direkt ta kontakt med forskellige skoler?
5. Har dere ved utdanningsdirektoratet en spesiell kontaktperson for meg?

25.11.07 16:08
3.fins- ikke finns

25.11.07 17:14
dertil > til det (dertil ist jedoch nicht falsch)
... på ett av mine spørsmål ...
Likevel vil jeg jobbe
interessere
Før jeg går videre med mine planer om en PPU utdanning, må jeg vite noe mer. Trenger man en PPU til hver skoleform?
... hvilken skole som kommer på tale for meg å jobbe på?
Fins det et behov for lærere ...
... ta direkte kontakt ...

25.11.07 17:30
Hier meine Version mit ein paar Fehlern weniger und z.T. verbesserter Satzstellung bzw. passenderen Vokabeln.
VG V0

~jeg er student fra Tyskland og neste år ønsker jeg å flytte til Norge for å arbeide som lærer. Angående dette har jeg noen spørsmål. Dere har allerede svart på et av mine spørsmål, men jeg trenger å vite litt mer.

1. Jeg tar ingen lærerutdanning her i Tyskland, men jeg studerer statsvitenskap, sosiologi og bedriftsøkonomi (Magister). Likelvel vil jeg gjerne jobbe i skoleverket. Derfor trenger jeg en PPU utdanning ved et norsk universitet for å ta opp en slik jobb. Før jeg begynner å interesere meg for en PPU utdanning må jeg vite noe. Trenger man en PPU for alle skoleformer, også Folkehøyskole og voksenopplæring?

2. Hvem kan fortelle meg hvilken skole som kommer på tale for meg for å jobbe i?

3. Er det behov for lærere i fagene mine (samfunnsfag, politikk, sosiologi, ...) i Norge?

4. Skal jeg ta direktE kontakt med forskellige skoler?

5. Har utdanningsdirektoratet en spesiell kontaktperson for tilfeller som meg?

25.11.07 17:42
takk :-)

25.11.07 20:06
-For det første skal det være bindestrek mellom PPU og utdanning. For det andre så blir det galt å si PPU-utdanning, da u-en i PPU står for utdanning :)
Jeg ville sagt: derfor må jeg ta PPU ved et norsk universitet.

folkehøyskole med liten f

- hvem kan fortelle meg hvilken skole som er aktuell for meg å jobbe i.

-forskJellige

26.11.07 01:43
2) hvem kan fortelle meg hvilken skole som kan være aktuell for meg å jobbe i.

26.11.07 01:48
Ja, man trenger PPU for Ungdomsskole, Videregående skole, Folkehøyskole og Voksenopplæring.
Og politiattest, plettfri eller uten visse typer anmerkninger.
3) Høres ut som videregående skole.