Direkt zum Seiteninhalt springen

Ist es möglich in Norwegen als Deutscher in `Folketrygden` versichert zu sein, ohne zu arbeiten?

08.12.07 18:41
Personer som er bosatt i Norge, er pliktige medlemmer i folketrygden.

Som bosatt i Norge regnes den som oppholder seg i Norge, når oppholdet er ment å vare eller har vart minst 12 måneder. En person som flytter til Norge, regnes som bosatt fra innreisedatoen.

Det er et vilkår for medlemskap at vedkommende har lovlig opphold i Norge.

http://tinyurl.com/2sg35v

08.12.07 21:12
Falls du kein Norwegisch verstehst: Wenn du legal in Norwegen gemeldet bist, musst du in folketrygden versichert sein.

09.12.07 16:53
ja