Direkt zum Seiteninhalt springen

Noen som kan oversette dette? Jeg er virkelig ikke god i tysk desverre!

Skikken med å pynte juletre er ca. 500 år gammel. Det første treet ble pyntet i Tyskland på slutten av 1500- tallet. Derfra spredde skikken seg videre til hele Europa
Til Danmark kom skikken i 1808. På Holsteinborg pyntet de et tre med epler, kaker og papirblomster. Juletreet kom til Norge i 1822. En familie med slekt og venner i Danmark og Tyskland lærte skikken å kjenne der. Det tok ikke mange år før "fintfolk", storbønder og prester tok etter. Juletreet skal tradisjonelt være et eviggrønt tre. Det skal symbolisere "det evige liv". Det vanligste å bruke er gran eller furu. Det er tradisjon hos mange å hogge treet selv noen dager før jul. Den første juletrepynten var laget av strå og papir. Senere kom den pynten vi kjenner idag. De fleste familier har idag sine egne tradisjoner når de pynter juletreet, en blanding av gammelt og nytt. Stjernen i toppen symboliserer stjernen som lyste over Betlehem for over 2000 år siden. De var tidligere laget av glitter eller sølvpapir. Senere kom den vi kjenner idag med elektrisk lys. Lysene er den pynten vi legger mest merke til, etter stjernen. De skal symbolisere Jesus, som er verdens lys.
Kulene symboliserer jordkloden. Mange mener det er en god sammenligning, at jorden er like sårbar som de skjøre kulene på treet. Kurvene er hjerteformet. De symboliserer Jesu kjærlighet til menneskene. De skal inneholde noe godt, slik som krybben en gang gjorde. Lenkene skal symbolisere solidaritet og samhold. Ingen lenke er sterkere enn det svakeste ledd. Lenkene spenner om hele treet og viser at julens evangelium er for alle

12.12.07 20:04
Hei og god kveld ???
Dette er mitt forslaget:
Das Brauchtum einen Weihnachtsbaum zu schmücken ist ca. 500 Jahre alt. Der erste Baum wurde in Deutschland Ende des 16. Jahrhunderts geschmückt. Von dort verbreitete sich der Brauch über ganz Europa.
1808 verbreitete sich das Brauchtum nach Dänemark. In Holsteinborg wurde ein Baum mit Äpfeln, Kuchen und Papierblumen dekoriert. 1822 kam der Weihnachtsbaum nach Norwegen. Eine Familie mit Wurzeln in Dänemark und Deutschland lernte den Brauch dort kennen. Wenige Jahre später folgte die „feine Gesellschaft", Großbauern und Pastoren. Der Weihnachtsbaum soll traditionell ein immergrüner Baum sein. Er soll „das ewige Leben" symbolisieren. Meistens kommen Tannen oder Kiefern zur Anwendung. Einige Tage vor Weihnachten schlagen traditionell viele ihren Weihnachtsbaum selber. Der erste Weihnachtsbaumschmuck wurde aus Stroh und Papier hergestellt. Später kam der Schmuck, den wir heute kennen. Die meisten Familien haben ihre eigene Tradition beim Weihnachtsbaumschmuck, eine Mischung aus alt und neu. Der Stern auf der Baumspitze symbolisiert den Stern über Betlehem vor über 2000 Jahren. Früher wurde er aus Glitzer- oder Silberpapier hergestellt. Später kam der elektrisch beleuchtete Stern. Die Lichter sind der Schmuck, den wir nach dem Stern am meisten beachten. Sie sollen Jesus als Licht der Welt symbolisieren.
Die Kugeln symbolisieren die Erdkugel. Viele Menschen meinen es sein ein guter Vergleich, daß die Erde ähnlich zerbrechlich ist wie eine Baumkugel ist. Die Körbe haben eine Herzform. Sie symbolisieren Jesus Liebe zu den Menschen. Sie sollen „etwas Schönes“ enthalten, wie es die Krippen einmal tat. Die Ketten sollen Solidarität und Gemeinschaft symbolisieren. Jede Kette ist so stark wie ihr schwächstes Glied. Die Ketten sind um den ganzen Baum gestreckt und zeigen, daß das Weihnachtsevangelium für alle da ist.

Bare til informasjon. Inholdsmessig er det noe unøyaktigheter, etter det jeg rechercherte til temaet. Lagte i sin tid en fire timer lang program i førjulstid for norsk radio.
God kveld fra Claus i Kristiansand

12.12.07 22:41
Hei Claus:) Tusen takk for at du gadd å oversette hele teksten! Fantastisk.. Du har reddet morgendagen min:) God kveld! Og god jul:)

13.12.07 08:26
Hei og god morgen,
Har sett en liten feil i andre avsnitt det er ven en gang "ist" for mye:
Die Kugeln symbolisieren die Erdkugel. Viele Menschen meinen es sein ein guter Vergleich, daß die Erde ähnlich zerbrechlich wie eine Baumkugel ist. Die Körbe haben eine Herzform. Sie symbolisieren Jesus Liebe zu den Menschen. Sie sollen „etwas Schönes“ enthalten, wie es die Krippen einmal tat. Die Ketten sollen Solidarität und Gemeinschaft symbolisieren. Jede Kette ist so stark wie ihr schwächstes Glied. Die Ketten sind um den ganzen Baum gestreckt und zeigen, daß das Weihnachtsevangelium für alle da ist.

God torsdag fra Claus i Kristiansand