Direkt zum Seiteninhalt springen

Kondisjonalis- mulighetenes og drømmenes form

I norsk grammatikk har vi inntil nylig brukt termene 1.kondisjonalis og 2.kondisjonalis. Kondisjonalis betyr "godtatt på vilkår". Ordet kondisjonalis er i familie med ordet kondisjon som betyr vilkår eller betingelse. -Men i fjor innførte Norsk Språkråd nye betegnelser. Første kondisjonalis heter nå: Preteritum futurum . Eks: "Jeg ville spørre han om dersom... ." Andre kondisjonalis heter etter ny terminologi: Preteritum futurum perfektum. Eks: "Jeg ville ha spurt han om dersom... ."

Med henblikk på "mulighetenes og drømmenes form" er jeg er så fri å spørre: Hvorfor er de nye termene mer fruktbare enn de gamle?

13.01.08 01:00
Ikke 'fruktbare' men 'brukbare'.

13.01.08 01:02
Og det er fordi de nøyaktig gir en beskrivelse av tidene

13.01.08 08:56
Jo, et begrep kan være mer eller minde fruktbart, alt ettersom.

13.01.08 12:33
De nye betegnelsene kom allerede med Norsk referansegrammatikk i 1997, men har nå også blitt innført i skoleverket, slik at vi lærere er nødt til å bruke dem. Her er link til en artikkel som fremstiller forskjeller mellom de nye og gamle termene på en grei og oversiktlig måte.
http://sprakrad.no/Trykksaker/Spraaknytt/Spraknytt-22007/Nye-grammatiske-termer...
Ida

13.01.08 13:23
Skal vite om termen "Preteritum futurum perfektum" gir mening til mange elever?

13.01.08 13:30
...for mange elever?

13.01.08 22:20
Jeg synes det er ganske logisk, jeg!
Når det er sammensatte tempusformer, så er det vel ganske logisk at den sammensatte formen får navn etter de enkelte bestanddelene. Nå har ikke elevene mine lært formen preteritum futurum perfektum, men de har ingen problemer med å forstå presens perfektum. Tror det har noe å gjøre med hva man er vant til.
Ida

14.01.08 20:37
Blir termen 'preteritum futurum perfektum' brukt i andre land enn Norge?