Direkt zum Seiteninhalt springen

Gir disse setningene mening? Altså uten kontekst?

Die Verhinderung ist der Fall
Die Verhinderung ist ein Fall
Eine Verhinderung ist der Fall

Ida

23.01.08 19:17
Hhm....., ich denke nicht, höchstens als Schlagzeilen (Headlines)
Wie würden denn die ganzen Sätze lauten?

23.01.08 20:22
Hmm, vanskelig å forklare dette...
Jeg trenger setningene som en del i masteroppgaven min (språkvitenskapelig) Jeg skriver om genitivsfraser i tysk og hvordan man kan dele disse inn i ulike betydningskategorier og hvordan de blir oversatt til norsk.

Inndeling i de ulike kategoriene avhenger av transformasjoner av frasene. Utgangspunktet er genitivsfrasen im Falle einer Verhinderung. Hvis man kan transformere frasen i en setning med sein (Kopulasatz), hører genitivsfrasen til i en bestemt gruppe.

Spørsmålet er da om man faktisk, kan si en setning som Die Verhinderung ist hier der Fall

23.01.08 20:48
Ich würde sagen, das klingt komisch und man kann es eher nicht sagen.
Man kann natürlich sagen: "Dies ist der Fall.", "Das ist der Fall." etc. Aber mit "Verhinderung" klingt es seltsam, ebenso wie mit ähnlichen Wörtern, die ich mir ausdenken kann.

Funker det på norsk: "Hvis hindringen er tilfellet"?

23.01.08 20:52
På norsk kan vi si: Hvis en hindring er tilfellet eller Hvis hindringen er tilfelle.

Derfor trodde jeg man kunne si de to siste setningene og ikke den første

23.01.08 21:36
Jeg tror "Wenn eine Verhinderung der Fall ist..." er mulig. Men det høres i hvert fall som "Behördendeutsch", dvs. det er noe som kunne stå i en lov.

23.01.08 22:00
grammatisk er alle tre setningen mulig, selv om det ikke er lett å finne en mening med dem (men du ba jo om å se bort fra konteksten). Men prøv et annet ord:
a) Das Gegenteil ist der Fall (helt greit)
b) Das Gegenteil ist ein Fall (vanskelig å se en mening)
c) Ein Gegenteil ist der Fall (tja, verre enn a), bedre enn b))

23.01.08 22:44
Jeg må ha ordet Verhinderung, fordu det er en del av den opprinnelige genitivsfrasen. Men takk uansett. Så får man heller diskutere i hvilken grad tilsynelatende grammatiske riktige setninger er korrekte (som Chomsky gjorde med setningen: Colourless green ideas sleep furiously)

23.01.08 23:10
Det ser ut som om du mener : Im Falle (einer) Verhinderung og det er da tysk "Behördendeutsch". Setningen står ofte under f.eks. innkallinger til rettsak e.l.

24.01.08 09:49
Ja Im Falle einer Verhinderung er GEnitivsfrasen jeg analyserer.(Og det spiller ingen rolle om det er Behördendeutsch eller ikke) Og som jeg skrev ovenfor prøver jeg å transformere frasen, for å kunne klassifisere den, og det er kun interessant for me gå vite om setningene gir mening (i en tenkt kontekst).

Takk for hjelpen, forresten, vanskelig å forklare dette over korte innlegg her :)