19.10.04 16:41
hva er preposisjonsbruk på tysk??? direkte oversatt altså...

19.10.04 20:48
Verwendung von Präpositionen

20.10.04 18:31
Präpositions-gebrauch