Direkt zum Seiteninhalt springen

Hei, jeg vil gjerne presentere meg som ny deltaker: Jeg er tysk og bodde og arbeidet 5 år i Norge. Jeg kom tilbake for 5 år siden, men har hatt mange kontakter til Norge og dets språket. Jeg håper jeg kan bidra med noe av og til og gleder meg til "jobben" !
Mona

11.02.08 10:33
Hei, ich möchte mich gern als neue Teilnehmerin vorstellen: Ich habe 5 Jahre in Norwegen gewohnt und gearbeitet. Vor 5 Jahren kam ich zurück, aber habe viele Kontakte nach Norwegen und seiner Sprache. Ich hoffe ich kann ab und zu etwas beitragen und freue mich auf den "Job".
Mona

11.02.08 10:34
Hei Mona, herzlich willkommen.
Hellen

11.02.08 14:21
Hei! Supre norskkunnskaper! Vil allikevel være litt pirkete: ..mange kontakter til Norge og dets språket... her har du "doppelt-gemoppelt", både bestemt og ubestemt artikel! Wenn du Genitiv benutzen möchtest, dann so: til Norge og dets språk. Besser ist allerdings ...til Norge og det norske språk.
Hilsen norsk-lærer!

11.02.08 14:38
"dets språket" er ikke både bestemt og ubestemt artikel. Men etter genitiv kommer aldri bestemt form.

11.02.08 15:22
Til norsk-lærer:
Hvorfor skriver du norsk-lærer og ikke norsklærer?