Direkt zum Seiteninhalt springen

Hei,
hva er det?
Kort søknadsbrev- (kurzes Bewerbungsanschreiben)

Skildring av forskingsprosjektet som skal gjennomførast i stipendiatperioden (sjå krav til prosjektskildring i studieplanane for PhD-programma. Prosjektskildringa dannar grunnlaget for opptak på PhD-programmet, og skal vere tilrådd av ein potensiell rettleiar ved NTNU. Dei som får tilbod om stilling, vil få nærmare melding om å sende inn opptakssøknad til det aktuelle PhD-programmet. (...)

Stadfesta kopiar av vitnemål (beglaubigte Kopie des Zeugnisses)

CV med publikasjonsliste. (Eventuelle publikasjonar som blir lagt ved, skal berre leggast ved i eitt eksemplar.) (Lebenslauf mit Publikationsliste, Publikationen beilegen in einer Ausführung)

Takkfor hjelpen
Alexandra

15.02.08 21:28
>Stadfesta kopiar av vitnemål
Beglaubigte Kopien von Zeugnissen

>Eventuelle publikasjonar som blir lagt ved, skal berre leggast ved i eitt eksemplar
-> FALLS Publikationen mitgeschickt werden, dann nur in einer Ausführung)

16.02.08 09:02
ach so, falls...
danke schön!