Direkt zum Seiteninhalt springen

Bitte helfen:
"De kan ikke ha pensjonsgivende inntekt; ved siden av hel uførepensjon det første året etter vedtaksdato. Når det er mer enn ett år siden vedtaksdato, kan De ha en årlig pensjonsgivende inntekt på ett grunnbeløp (kr 42500) ved siden av pensjonen."
Habe ich richtig verstanden, dass man nach 1 Jahr ab dem Beschlussdatum neben der Rente 42.500 Kronen im Jahr dazu verdienen darf?

28.02.08 15:38
ja