Direkt zum Seiteninhalt springen

Den unge mannen i venterommet fryktet, at han var smittet med et virus.

Der junge Mann im Wartezimmer fürchtet, dass er...?

03.11.04 02:19
Lurer også på: Han var redd, for han ville ikke dø.
Er hatte Angst, weil er...

Som dere ser er det leddsetninger jeg "sliter" litt med. blir det "nicht sterben wollte". Hvordan skal værbet bøyes her?

03.11.04 03:15
aha, du lernst Deutsch.

Der junge Mann im Wartezimmer (be)fürchtete, dass er mit einem Virus angesteckt war.
Er hatte Angst, denn er wollte nicht sterben
Er hatte Angst, weil er nicht sterben wollte

Ordstillingen i leddsetningen er avhengig av konjuksjonen. Noen, som 'aber', 'denn', medfører ordstilling som i en hovedsetning. 'weil' er ikke en av dem, selv om man hører (i dagligtalen) ganske ofte den inverterte ordstillingen.

03.11.04 05:06
Danke! :)