Direkt zum Seiteninhalt springen

Hei..

Kan du oversette dette for oss til tysk?

Vi er to jenter som trenger hjelp og har litt dårlig tid.

Tidsperioden romantikken oppstod sent på 1700-tallet (1780) og varte til ca 1850. Hovedtankene i perioden var å legge vekt på følelser og fantasi. De prøvde å fortrenge de store samfunnsproblemene.
Innen malekunsten var kunstnerne veldig opptatt av natur og landskap. Landskapene som ble malt i romantikken var gjerne stemningsfulle. Ofte hadde malerne lyst til å framstille de voldsomme naturkreftene. Derfor var opprørt hav, vind og uvær motiv mange kunstnere brukte.
Ofte hadde malerne lyst til å framstille de voldsomme naturkreftene. Derfor var opprørt hav, vind og uvær motiv mange kunstnere brukte.
For å få fram den stemningen kunstnerne mente det var i været, brukte de farger, lys og skygge for å få fram formene. Dette førte til at det ble flytende overganger mellom fargene - og dette skapte det følelsesbetonte innholdet kunstnerne var ute etter.
Kunstnerne la også ofte inn ting i bildene som de selv likte. Derfor vet vi ikke med sikkerhet i dag om landskapene virkelig var sånn som de ble malt.

21.04.08 13:53
Lekser? Selv om dere har dårlig tid skulle dere i hvertfall prøve å oversette. Vi retter gjerne, men vi gjør ikke jobben dere.
Lykke til!
Anna

21.04.08 15:24
Hei,det var en god øvelse på meg, men jeg garanterer ikke at det er alt riktig.
Hjertelig hilsen
Sebastian
Das Zeitalter der Romantik begann im 18. Jahrhundert (1780) und endete um 1850. Die Hauptgedanken dieser Periode legten den Schwerpunkt auf Empfindsamkeit und Fantasie. Sie versuchten, die großen Gesellschaftsprobleme zu verdrängen. In der Malerei waren die Künstler sehr an Natur und Landschaft interessiert. Landschaften, die in der Romantik gemalt wurden, waren oft stimmungsvoll. Oft hatten die Maler Freude daran, die gewaltigen Naturkräfte darzustellen. Daher verwendeten viele Künstler Motive wie aufgewühltes Meer, Wind und Unwetter. Um eine Stimmung zu erzeugen, wie sie die Darstellung des Wetters benötigt, verwendeten sie bestimmte Farben, während sie Licht und Schatten zur Formgebung benutzten. Das führte dazu, dass es fließende Übergänge zwischen den Farben gab – und dies schuf die nach außen wirkenden gefühlsbetonten Inhalte der Künstler.(?) Künstler legten auch oft Dinge in die Bilder, die sie selbst mochten. (eller: Künstler stellten in ihren Bildern oft Dinge da, die ihnen wichtig waren.)Daher wissen wir heute nicht mit Sicherheit, ob Landschaften wirklich so waren, wie sie gemalt wurden.

21.04.08 15:46
Nå har du nok gjort noen en bjørnetjeneste, Sebastian!