Direkt zum Seiteninhalt springen

I need help! please translate this for my in english!!! Thank you very very much:
Lytteforståelse:
-forstår enkel muntelig framstilling om temaer som er behandlet i modulen
muntlig språkbruk:
- forstår samtalepartnerne
- kan svar på spørsmål og bringe momenter inn i samtalen
- har en uttale som er forståelig, dvs. enkellyder, trykk og rytme er slik at budskapet blir forstått
- har ord for å snakke om temaene i prøven
- kan bruke enkle setninger og/eller formular

once more, tahnk you very very much

lisa

30.11.04 15:29
Comprehension:
- understands a simple verbal presentation of subjects that are adressed in the module

Use of verbal language:
- understands dialog partner
- can answer to questions and bring in aspects into the conversation
- has an understandable pronunciation, i.e. single sounds, stress and rhythm are such that the message is understood
- has a vocabulary sufficient to speak of subjects in the exam
- can use simple sentences and/or questionaires (?)

01.12.04 00:03
formular would be more like "expressions"