Direkt zum Seiteninhalt springen

Forum-vettregler
Dette forum tar opp spørsmål om det norske og tyske språket og Heinzelnissen. Vi tar ikke ansvar for funksjon og innhold, men forbeholder oss retten til å slette bidrag.
Ta hensyn til følgende regler:
  1. For å skrive innlegg må man være innlogget.
  2. Før du stiller et spørsmål sjekk ordboka, parløren og forumet om ikke svaret allerede finnes der.
  3. Spør på norsk eller tysk. Svar helst på samme språk som spørsmålet er stilt på.
  4. Bruk hele setninger når du spør. Et enkelt ord er ofte vanskelig å oversette; gi sammenhengen, men prøv gjerne Heinzelnissens ordbok først.
  5. Ikke spør om oversettelse av fullstendige tekster. Prøv først å oversette det meste selv og spør om de vanskeligste delene.
  6. Si gjerne takk for et svar og gi tilbakemelding hvis du synes det var nyttig. Det motiverer dem som svarer og hjelper andre som leser bidragene.

Forums Arkiv med Søkemotor

Guten Abend!
In den heutigen NRK-Textnachrichten wurde Bundeskanzlerin Merkel in einer Meldung als
"rikskanslar" tituliert ( Merkel : pandemien er ikkje over. Den tyske rikskanslaren Angela
Merkel åtvarer om....). Wird "rikskanslar", also Reichskanzler, hier aus Unwissenheit, Blödsinn
oder Taktlosigkeit verwendet? Oder ist es nur schlechtes Benehmen seitens des NRK? Oder kann
es sogar sein, dass das Neu-Norwegische nicht die Bezeichnung Bundeskanzler kennt? :-)
MfG,
Chris

02.07.20 23:18, Lidarende no
På nynorsk vert Bundeskanzler kalla forbundskanslar.
Rikskanslar 1 i Tyskland frå 1871-1934:statsminister og president 2 i Hitlertida: diktator som var
både regjeringssjef og president

Merkel som "rikskanslar" er eit merkeleg samantreff. Eg har aldri høyrt det før.

03.07.20 00:25, Mestermann no
Bundeskanzler skal, som Lidarende skriver, helt entydig oversettes med forbundskansler, på samme måte som Bundestag skal
oversettes med Forbundsdag. Imidlertid skjer det stundom at man i norske nyhetsartikler ser begeper som "rikskansler" og "Riksdag"
i stedet for dagens betegnelser. Det skyldes uvitenhet om det moderne Tyskland, og at mange samtidig fra dokumentarfilmer, media
og historieundervisning kjenner begrepene rikskansler og Riksdag bedre og derfor kommer til å bruke dem også om dagens forhold.

Det kan dessuten spille en rolle at i Norge er ikke begreper med "riks-" som prefiks historisk belastet overhodet, sml.
"rikskringkasting" og "riksmeklingsmann", "riks-TV" og "Rikshospital". Hvis man ikke er kjent med tyske forhold, er det ingen som
instinktivt vil reagere på de gale betegnelsene. Norge er jo faktisk et rike, mens Tyskland ikke er det.

Endelig spiller det nok en rolle at det om sommeren jobber en mengde unge journaliststudenter som sommervikarer i redaksjonene i
riksmedia (sic). De er tilbøyelig til å gjøre slike bommerter.

03.07.20 20:19, chris2508
Takk for deres svar.

03.07.20 20:58, chris2508
Jeg tror nok at det i første rekke forholder seg slik som Mestermann påpeker, nemlig at personen
som skrev
meldingen kanskje ikke var riktig informert om den moderne benevnelsen på den tyske
regjeringssjefen. Men det kan selvfølgelig også skje, at skribenten er en nostalgisk rojalist som
tenkte på det tyske keiserriket og ville "hedre" Merkel med tittelen fra den tiden :-).

Hvorvidt forstår ekte nordmenn - især sånne fra vestkanten - egentlig farøisk? Som til dømes i denne låten:

https://www.youtube.com/watch?v=U9_MlIyb4fs

Jeg skal innrømme at jeg har noen vansker med å forstå hva om synger om... Så minner meg det hele nesten snarere litt om samisk... "Jodler" ikke hun også? Joike heter det visst på norsk....

Men er ikke det veldig rart, egentlig? Jeg trodde at samisk og de gammelnordiske språkene var helt forskjellige? Er de ikke det likevel om man bare går langt nok tilbake?

03.07.20 00:57, Mestermann no
Færøyisk er et eget språk, distinkt forskjellig fra moderne norsk, men språkhistorisk nært beslektet med norsk. Blant de andre
nordiske språkene står det nærmest islandsk, i den grad at hvis du kan lese islandsk, kan du også lese færøyisk.

Begge språk, færøyisk og islandsk, ligger svært nær gammelnorsk eller norrønt, altså det nordgemanske språket som ble talt i Norge
for 1000 år siden. Både Island og Færøyene ble befolket fra Norge, og språket kom også derfra. Men mens språkutviklingen har gått
videre i Norge, spesielt under innflytelse av dansk, tysk og nedertysk, har islendingene og færingene i høy grad beholdt sitt gamle
språk med dets grammatikalske formverk. En islending av i dag kan uten videre lese en tusen år gammel saga-tekst på norrønt, mens
en nordmann av i dag må lese den i oversettelse. Forholdet mellom moderne norsk på den ene siden, og islandsk og færøyisk på den
andre, kan altså sies å være omtrent som forholdet mellom italiensk og latin, altså som mellom et moderne og et klassisk språk.
Forskjellen er bare at mens latin er utdødd, snakkes Nordens latin fremdeles på Island og på Færøyene og lever i beste velgående.

En nordmann av i dag kan med andre ord ikke forstå eller snakke færøyisk eller islandsk uten videre, men må ha undervisning som for
andre fremmedspråk. Enkelte ord og vendinger vil imidlertid være forståelige. Det er nok noen flere ord som ligner på vestnorsk, men
ikke mange nok til at en vestlending kan forstå færøyisk eller islandsk.

Legg for øvrig merke til at "vestkanten" betegner vestkanten i en by, spesielt i Oslo, men aldri brukes om Vest-Norge.

Når man er på Færøyene, befinner man seg også innenfor Det danske riksfellesskapet. Mens Island fikk sin selvstendighet fra
Danmark i 1944, er Færøyene fremdeles en del av Kongeriket Danmark, slik de har vært siden 1400-tallet. Færingene kan derfor også
snakke dansk, når de må. Det språklig interessante er at når de snakker dansk, skjer det selvsagt med færøysk uttale. Da lyder det
omtrent som norsk, nærmere bestemt som norsk riksmål men med intonasjon og språklyder omtrent som i Vesterålen i Nord-Norge.
Et tilsvarende fenomen kan høres når islendinger snakker dansk; det lyder også omtrent som norsk. Nordmenn og færinger og
islendinger har altså ikke problemer med å forstå hverandre, gitt at de førstnevnte snakker bokmål og de sistnevnte taler dansk
islandsk og færøyisk uttale. Uttalemessig ligger de da mye nærmere hverandre enn dansk og norsk, som jo har svært forskjellig
uttale.

Samisk, derimot, er et finno-ugrisk språk, beslektet med finsk, estisk og ungarsk, og tilhører dermed en helt annen språkfamilie enn
den indoeuropeiske. Det er altså ingen likheter mellom samisk og færøyisk, nær sagt uansett hvor langt du går tilbake. Jeg tror du
forveksler musikkstilen i den videoen du linker til med lignende musikkstil innenfor den moderne, samiske populærmusikken, en slags
arktisk etno-pop. De ligner kanskje hverandre litt. Men språklig er de overhodet ikke beslektet.

Legg ellers merke til at det regnes som meget nedsettende å si at samene "jodler". Den samiske tradisjonssangen kalles "joik", og
verbet er å joike. Enda en liten rettelse: Til dømes er nynorsk, på bokmål heter det for eksempel.

03.07.20 07:46, Carl de
Mange takk for den utførlige forklaringen. Det er sikkert riktig det du skriver om at musikkstilene
i ser selv kan ligne veldig på hverandre, mens språket likevel er helt forskjellig. Ikke lett å
bedømme om språk ligner på hverandre om man ikke skjønner noenting uansett ;-).
Kult at færøyingene taler norsk på en måte. Da kunne jeg jo kommunisert med dem om jeg noensinne dro
dit. Forøvrig var ikke jeg klar over at ordet "jodle" i det hele tatt eksisterte på norsk. Så rart.
Det er jo et (sør-)tysk ord! Selvsagt var ikke det ment nedsettende derfor heller. I motsetning til
etniske nordmenn har Tyskere egentlig ikke fordommer overfor samene eller lappene som de kalles her.
Ikke det at det ikke finnes veldig negative klisjeer om visse folkegrupper også her i Tyskland - men
samene teller på ingen måte til disse. De anses kanskje som litt eksotiske, men møtes ellers med
stor interesse og nysgjerrighet, muligens tilmed en slags beundring med tanke på hva som skal til
for å overleve under så harde vilkår som råder i Arktis. Skjønt Arktis og Nordnorge heller ikke er
direkte det samme ;-). Hadde det ikke vært for (de arktiske) samene ville nok Amundsen aldri nådd
frem til Sydpolen og lidd samme skjebne som Scott...

Hei

Ich habe ein Bild geschikt bekommen, welches ich gerne kommentieren möchte...
Auf dem Bild sieht man eine wunderschöne Aussicht über eine Pferdesportanlage auf der eine Freundin von mir arbeitet.
Sie selber kommentierte dieses Bild mit: "Büro" mit Ausblick...

Ich würde gerne antworten: Einen schöneren Arbeitsplatz gibt es wohl kaum.

Mein Versuch:
Det finnes nesten ikke et finere sted å jobbe på.

Ist das so korrekt? Geht das besser? Kann man z.B "wohl kaum" genauer übersetzen, oder reicht das so?
Ist "fin" die richtige Übersetzung für "schön" oder sollte ich besser "vakker" verwenden....

Ich bin für jede Verbesserung dankbar!

02.07.20 13:47, Mestermann no
Es ist schon richtig und gut so. "Wohl kaum" kann man mit "(vel) nesten ikke" oder mit "(vel) knapt" oder "(vel) neppe" oder "vel ikke"
übersetzen, alle drei sind geläufig:

Det finnes (vel) nesten ikke et finere sted å jobbe på
Det finnes (vel) knapt et finere sted å jobbe på
Det finnes (vel) neppe et finere sted å jobbe på
Det finnes vel ikke et finere sted å jobbe på

Bemerke auch dass man streng genommen "på" weglassen kann: Det finnes nesten ikke et finere sted å jobbe. Es ist aber auch nicht
unrichtig mit "på".

02.07.20 16:56, Carl de
Hva med:
En vakrere arbeidsplass fins vel neppe?

02.07.20 18:25, Sandra1
Vielen Dank!

Dass man på auch weglassen kann, wusste ich nicht.
Das macht es aber einfacher :)

Alle Jahre wieder ;-)
Zur Zeit suche ich nach einem Namen für ein weißes Hengstfohlen mit T ( ich hoffe ja auf ein Stutfohlen, aber dafür hätte ich
schon was :-)
Bei meinen Recherchen bin ich auf "tindre" gestoßen. Nun weiß ich nicht, ob ich es so nehmen kann oder lieber irgendwie
flexiert - wichtig ist, dass es sich für Norweger nicht total albern oder falsch anhört.
Da ich ein Züchter-Präfix habe, wäre der vollständige Name Gamleskolens T...

Meine bisherigen weißen Hengstfohlen heißen Tåke, Thule und Talmi

Falls ihr noch andere Vorschläge habt, die irgendwie "weiß klingen", nehme ich sie auch gerne an :-D

01.07.20 15:31, Oddy
Talbino

01.07.20 17:38, Sandra1
Ich bin Islandpferdemensch.... Daher kenne ich das Problem mit der Namensfindung und dem Anfangsbuchstaben....

Tindur (isländisch Berggipfel- auf Bergen liegt ja oft Schnee und Schnee ist weiß....)

02.07.20 00:10, Mestermann no
Tindre ist auch schön. Es ist en Verb, und heisst so viel wie leuchten, glänzen, funkeln,

02.07.20 09:25, Lidarende no
Wenn es ein Hengstfohlen wird, dann Tindre oder Tindri; falls ein Stutfohlen, dann Tindra. Strålende
hvit heisst so viel wie strahlend weiss.

02.07.20 09:50, Lidarende no
Tindrende hvit- strahlend weiss.

Hi.
Wie kann man Kraftübertragung übersetzen?
Ich denke da an die Kraftübertragung beim Fahrrad.

01.07.20 10:41, Mestermann no
Kraftoverføring.

01.07.20 11:55, clau
Takk.

Mal eine hausteiltechnische Frage: was heisst Dachgiebel auf norwegisch. Møne? Die norwegische und deutsche Erklärung sind nicht
ganz deckend. Ist der deutsche Dachgiebel die gesimshøyde, bzw. wo liegt der Unterschied?
Danke!

29.06.20 22:17, Fosshaug de
Giebel = gavl. Der Giebel ist z. B. bei einem Satteldach das Dreieck, das begrenzt wird von den
beiden Dachschrägen und der Oberkante des unter dem Dachgeschoß liegendem Geschosses.
møne = First. Der First ist bei einem Satteldach die Kante, an der die beiden Dachhälften
zusammenstoßen, der oberste Teil des Daches.
gesimshøyde = Traufhöhe. Die Traufe ist, salopp gesagt, die untere Grenze des Daches, dort wo die
Regenrinne angebracht ist. In Bauordnungen ist die Bestimmung der Traufhöhe eine etwas
kompliziertere Angelegenheit.

30.06.20 00:09, moonie de
Vielen lieben Dank für diese tolle Erklärung!! :)

Hei

Mein Buch schreibt:

Hvilke dager jobber hun, tro?

Was soll dieses tro am Satzende?

29.06.20 16:45, Mestermann no
"Tro?" i slutten av en setning er en forkortelse for et eldre uttrykk "mon tro?" eller "skal tro?", og gir uttrykk for tvil, forsiktig forhåpning
eller tro, et forsiktig spørsmål eller at man forsiktig fastslår noe:

"Mon tro det blir godt vær i morgen?" = lurer på om det blir godt vær i morgen
"Skal tro det går bedre med Petter nå."
"Hvor mange dager må vi vente, mon tro?"
"Hvor kan jeg ha lagt nøklene, tro?"
"Han har glemt avtalen vår, skal tro."

29.06.20 17:34, Sandra1
Vielen Dank Mestermann.

Ich habe "tro?" noch nie zuvor gelesen. Selbst die längere Variante "mon tro" ist mir noch nie begegnet, aber die kennt glücklicherweise das Wörterbuch.

:)

29.06.20 19:45, Jörg G
Das Wort "tro" bedeutet ja "glauben". Die Antwort von Mestermann kann ich nur bestätigen. Diese Redewendung ist hier in Norwegen geläufig.

29.06.20 22:42, Carl de
Helt alminnelig norsk. Best å oversette med "wohl" til tysk. Det tilsvarer ganske godt betydningen:

An welchen Tagen wird sie wohl arbeiten?
Ob es wohl besseres Wetter geben wird morgen?
Wie lange werden wir wohl warten müssen?
Wohin nur kann ich wohl die Schlüssel gelegt haben?
Er hat wohl die Verabredung vergessen.

30.06.20 13:08, Sandra1
Vielen Dank

Hei

Ich suche nach der deutschen Übersetzung für die Wörter gutteaktig und gråaktig.

Beide stehen in meinem Buch in einer Tabelle zur Bildung von Adjektiven. Daher gibt es keinen
Kontext...

29.06.20 12:35, Oddy
Gutteaktig : Jugendhaft/bubenhaft
Gråaktig ; Graulich
Oddy

29.06.20 12:43, Sandra1
Danke Oddy :)

29.06.20 13:09, Wowi
Kleine Berichtigung:
jungenhaft
gräulich

29.06.20 14:53, Sandra1
Danke Wowi

Hei

heute habe ich eine Frage zum Thema at-setninger:

Mein Hausaufgaben-Blatt schreibt:

At setninger:
... Ellers kan vi få at-setninger som objekt etter en del verb som på en eller annen måte forteller om noe som sies eller tenkes. Som du ser, kan vi av og til sløyfe "at", men vi kaller det likevel at-setninger:

Han forteller at han hadde fått ny jobb.
Han mente (at) han burde slutte å røyke.
Han syntes (at) det var vanskelig å lære norsk
Han visste ikke at hun hadde flyttet.

Kann ich nur an der Bedeutung feststellen ob ich at weglassen kann oder nicht? Oder gibt es eine Regel? Mein Buch schreibt zumindest keine Regel. Im Unterricht haben wir ebenfalls keine Regel genannt bekommen....Aber mit Regel wäre es leichter....

28.06.20 12:04, Mestermann no
Dette er komplisert, men her følger avsnittet fra Norsk grammatikk, som kanskje er til hjelp:

11.2.1 at-setninger

Substantiviske at-setninger som objekt er oftest etterstilt, både som objekt: Han sa alltid (at) han ikke hadde gjort noe galt, og som
subjekt med foregående foreløpig subjekt det: Det er godt (at) det ikke plager deg. Som her kan da at ofte utelates, men det er ikke
alltid tilfellet. Enkelte styrende verb eller adjektiver krever normalt at, i objektsetning: Han meddelte at han ikke kunne være til stede,
men jeg forlangte at han skulle møte frem; Han var seg bevisst at han hadde dummet seg ut, og i subjektsetninger: Det er pinlig at du
ikke vil; Det plaget ham at hun ikke kom. Verb som har et annet objekt eller avhengig preposisjonsledd, krever vanligvis at. I tillegg til at-
setning, som er det direkte objekt, har man da enten et indirekte objekt, som henne i: De forespeilet henne at de ville hjelpe familien,
eller et verbstyrt preposisjonsledd, som av ham i: Vi krevde av ham at han skulle være til stede.

At kan heller ikke utelates når at-setningen styres av en preposisjon: Vi ventet på at noe skulle skje; Hun insisterte som vanlig på at hun
hadde rett; forventningen om at de skulle tjene store penger, eller når at-setningen er underledd til et substantiv (uten preposisjon): det
håp at alt ville bli bra igjen, eller underledd til intetkjønnspronomenet det: Han beklaget det at kjøkkenet ikke var blitt ferdigstilt i tide;
Det at du sier dette, betyr mye for oss.

Det er selvsagt heller ikke mulig å sløyfeat når objekt- eller subjektsetningen plasseres først i hovedsetningen uten noe overledd foran
seg: At han ikke hadde gjort noe galt, sa han alltid; At det ikke plager deg, er godt.

Subjunksjonen at har sannsynligvis sin opprinnelse i det norrøne demonstrative intetkjønnspronomen þat ’det’, jf. engelsk that ’det; at’.
Dette pronomenet har først stått i hovedsetningen som en foregripende forløper for en etterfølgende setning, og er så blitt «flyttet
over» til første plass i den etterfølgende setningen – med et moderne eksempel: setninger av typen Jeg vet det: du har stjålet sverdet
mitt er blitt omstrukturert til en ny type: Jeg vet: at (←det) du har stjålet sverdet mitt. Utviklingen fra foregripende pronomen til ren
subjunksjon må ha funnet sted i norrøn tid, siden þat allerede da hadde fått den fonetisk reduserte formen at.

28.06.20 15:57, Wowi
Weil das so kompliziert ist: at kannst du in manchen Fällen weglassen, musst es aber nicht. Behalte einfach at bei, bis du ein Gefühl dafür bekommen hast, wann Weglassen geht. Es ist ähnlich wie bei englisch that, aber nicht genau deckungsgleich.

28.06.20 20:23, Geissler de
Im übrigen kann man auch im Deutschen bei Sätzen, mit denen man eine Meinung ausdrückt, das dass
weglassen.

28.06.20 21:38, Sandra1
Ich danke euch für eure Erklärungen !

Ich habe letztens schon überlegt mir das Buch Norsk Grammatikk zu bestellen.... Ich denke ich sollte es auch tun....

Und vielleicht werde ich "at" vorerst oder zumindest wenn ich unsicher bin,wie Wowi vorschlägt, beibehalten.

Hva betyr «ab» som i uttrykkene «ab in den Bergen» og «ab in Süden»?

27.06.20 21:01, Carl de
"ab in den Bergen" og "ab in Süden" er begge feil. Riktig må det utelukkende hete:

"Ab in die Berge!" og "Ab in den Süden!"

"Ab" betyr her omtrent så mye som "av sted", "av gårde". Les som: "Kom deg/dere av sted og ut i fjellheimen" eller "La oss komme oss av gårde og komme oss til Syden"

Jevnfør med

"Ab ins Bett!" (til barn)
"Ab nach Hause!"

Hvorfor det heter "in die Berge" og ikke "in den Bergen" vet du antakelig nå - da du vet hva det betyr. Antar jeg siden det berører et fundamentalt spørsmål i tysk grammatikk. Hvis ikke så må du bare spørre, så skal jeg gjerne forklare det også....

27.06.20 21:03, Carl de
27.06.20 21:14, Carl de
Kan kanskje like godt forklare det med "in die Berge" und "in den Bergen" med det samme i og med at det er mange nordmenn som har vansker med dette trass i at det er viktig om det skal bli rett tysk.

Som kjent finnes det i dagens tysk to objektformer: Dativ og akkusativ. Sånn var det også før i norsk, men i dag finnes det - bortsett fra eksotiske norske dialekter som i Valdres - jo bare en objektform igjen.

Når man bruker akkusativ eller dativ på tysk er for det meste avhengig av preposisjonen. Så det er for det meste bare om lære seg utenat hvilke preposisjoner som står med akkusativ og hvilke det er som krever dativ. Nordmenn som lærer seg norsk bruker for det meste å ramse opp preposisjonene som etterfølges av Dativ eller Akkusativ som i "am, außer, bei, zwischen, ...."

Men så finnes det en del preposisjoner som både kan stå med akkusativ eller dativ - alt ettersom.

En viktig regel i forhold til det er at et skal dativ når det er snakk om en retning og akkusativ når det er snakk om en plass. Derfor heter det:

"Ich fahre heute in die Berge"

27.06.20 21:41, Carl de
Uffda... trykket på feil knapp og skrev det feil i tillegg:

Det skal stå Akkusativ ved opplysning om retning og Dativ ved opplysning om sted - ikke omvendt som jeg feilaktig skrev i farten oppe.

"Ich fahre heute in die Berge. (Jeg kjører i dag "TIL" fjellheimen - hvorhen? - Akkusativ)
"Ich habe heute eine Wanderung in den Bergen unternommen" (jeg har foretatt meg en tur I fjellheimen" - hvor? - Dativ).

Ikke for å forvirre deg, men for å ytterligere anskueliggjøre det: Man kunne faktisk også sagt:

"Ich habe heute eine Wanderung in die Berge unternommen".

I så fall ville det betydd at man startet utenfor fjellheimen og at turen bar dit - inntil fjellheimen (hvorhen?).

Men det er altså ikke mer man skal forstå enn at Dativ brukes for å påpeke et sted, mens Akkusativ brukes for å betegne en retning.

Der er derfor snakk om "Akkusativ der Richtung" og "Dativ des Ortes". Det er omtrent samme logikk som på latinsk forresten: https://www.studienkreis.de/latein/akkusativ-richtung-ausdehnung/ (bortsett fra at det på latinsk også finnes noe som heter "Ablativus (loci)" - det er en egen kasus

"Ich habe das Bild an DIE Wand genagelt." - Jeg har spikret bildet fast til veggen. (Hvorhen?)
"Ich habe das Bild an DER Wand festgenagelt." - Jeg har spikret bildet fast veggen. (Bildet hang allerede på veggen, men jeg spikret det fast der det hang - (Hvor?)

"Amundsen var den første på Sydpolen" - Amundsen war der Erste AM (= an DEM) Südpol
"Amundsen bruke flere uker til Sydpolen" - Amundsen benötigte mehrere Wochen für die Fahrt AN DEN Südpol"

Unnskyld for feilen i 21:14 og den i dag veldig dårlige norsken.

28.06.20 07:33, Brendan
Carl: du bruker over 100 linjer på å svare på et enkelt spørsmål. Det må virke temmelig avskrekkende. Kladd svaret først, og
hold deg til saken. F.eks. slik:

«Ab betyr her omtrent «avgårde»: avgårde til fjells, avgårde til syden. Merk at det pga. de tyske kasus-reglene skal hete: ab in
die Berge, ab in den Süden.»

Det svaret holder lenge. Du trenger ikke forklare kasusreglene for ham før evt. han spør.

Forums Arkiv med Søkemotor