01.07.08 13:34
Først av alt vil jeg takke

01.07.08 14:04
Zuerst will ich
danken