06.06.09 04:58, Mestermann
I vår populære serie
HAR FILOLOGER ET SEXLIV
bringer vi idag, til glede for Heinzelnisses lesere, følgende, nye bidrag fra TYSK-NORSK Ordbok, (Oslo:
Kunnskapsforlaget, 1996; red. Gerd Paulsen), in extenso:

"Balle: (subst.) 1 (stor pakke) der Ballen; ein Balle Papier. 2 (tåballe) der Ballen."

Wenn Dir also Deine norwegische Freundin heute flüstert, dass Dein grosses Paket sie in toller Stimmung (vgl.
ibid. kåt.) versetzt hat, kannst Du Dir als Philologe ruhig als ein Ballen Papier vorkommen.

06.06.09 09:47, Staslin no
Jeg tror jeg døøøør...hihi

06.06.09 15:56
„Når vi kommer inn på kjønnslivets område, blir ordrikdommen overveldende”, skriver Tone Tryti. Det stemmer, noen dør av dem.

06.06.09 23:21
"balle" ist aber auch ein gern gebrauchtes Wort :-)))
z.B rumpeballe = Hinterbacke
det baller på seg = etwa: das nimmt zu, das schwillt an
hilsen Ballermann

08.06.09 09:49, Geissler de
Den dänischen Orts- und Nachnamen "Langballe" finden Norweger meist leicht erheiternd.