05.04.05 08:50
Hei,
jeg leser nettopp "isroser" fra Bolette Sutermeister.
Men hva betyr...
....den var lastet helt til plimsollmerket med... eller
....som kom ham i møte i fjæra på Kapp Flora.... eller
....nifs..
på tysk.
Så lærer jeg norsk.
hilsen
annetta

05.04.05 09:02
Plimsoll:
Uttrykk brukt om synkferdige skip.
Årsak: Den britiske juristen, forretningsmannen og politikeren Samuel Plimsoll (1824- 98)fikk i 1876 Parlamentet til å vedta "The Merchant Shipping Act" (Plimsoll-loven), som stilte bestemte krav til skips sjødyktighet. Plimsollmerke: lastemerke. Kilde: Caplex

fjære = Ebbe oder durch Ebbe freigelegtes Land
(...kam ihm entgegen auf dem "Ebbeland" auf Kap Flora)
nifs = unheimlich

06.04.05 04:16
tusen takk