24.06.09 10:52, MichaV
Hallo, eine Frage an die Elektriker: wie könnte man Streustrom im Norwegischen ausdrücken? Also elektr. Ströme, die nicht ins System gehören, aber trotzdem irgendwie (verstreut) vorkommen können. Wenn sie zu groß sind, werden sie ggf. zu Störströmen und stören das System.

Gruß- Micha

24.06.09 11:06
Om jeg har forstått rett, så er det snakk om strømmen som går utenom de elektriske
ledningene? Men som fremdeles kommer fra en menneskeskapt kilde? F.eks. når man føner
håret med en føner, så vil noe av strømmen komme på avveier og ikke gå gjennom den
ønskelige veien.

Dersom antagelsen stemmer, er det snakk om strøstrøm. Du får unnskylde at jeg svarer på
norsk, men det ble litt for teknisk til at jeg kan svare på tysk...

Viele Grüsse
Bjørnar

24.06.09 11:23, MichaV de
Hei Bjørnar,

det er bra at du svarer på norsk. Det er egentlig snakk om strøm som kommer i tilleg til strømen som skal gå. Jeg snakker om en system som skal beskytte stål mot korrosjon med hjelp av anoder som er elektrisk koblet til stålet. Brukes for å beskytte armering i saltvann, er ganske likende med anoder som festes på undersiden av skip. Det er jo en liten strøm som gå mellom anodene og stålet. Det er mulig at strøm fra en kilde fra utsiden (f.eks. jernbane) kommer inn i anodene og kan måles på stålet i tilleg til "korrosjonsbeskyttelsestrømet". Størstrøm er da kanskje en veldig bra oversettelse da også.

(er du så snill å korrigere teksten?)