29.06.09 11:17
Stikkord: Risikostufe, risknivå
Hallo, hva oversettes "Risikostufe" (hentet fra en teknisk tekst "risikoanalyse")? Ordet dukker opp som overskrift, altså uten kontekst. Takk for hjelpen.

29.06.09 13:32, peter620 de
risknivå

03.07.09 10:59, peter620 de
Stichwørter vergessen