06.01.10 02:17, Kaxn
Stikkord: baklengs, forlengs, forover, framover, fremad, fremover, rückwärts, vorlings, vorwärts
Hallo,
bei mir geht es heute um Richtungen. Ich hatte gelernt: nach oben "oppover", nach unten "nedover".
Aber jetzt bin ich hier im Forum über nach vorne "forlengs" gestolpert, was so gar nicht ins Schema passt. Es gibt doch
auch noch "forover" und "framover", und all bedeuten "vorwärts".
Jetzt muss ich gestehen, bin ich etwas verwirrt. Kann jemand so lieb sein, und meine Verwirrung auflösen?
Danke
Ka

06.01.10 03:47, Mestermann no
Es ist leider ein bisschen kompliziert. Die Wörter „forlengs“, „fremover“ und „forover“ sind weitgehend synonym,
aber nicht ganz. "Forlengs" (übrigens nach dem deutschen Wort „vorlings“ gebildet) ist ein Adjektiv und deutet mehr
auf körperliche Bewegung (forlengs salto, falle forlengs, also mit der Brustseite nach vorne) aber nicht nur. Man sagt
auch „han kunne leksen forlengs og baklengs“, „livet leves forlengs men forstås baklengs,“ „det var som å se en
baklengsfilm“, "han lå fremlengs på bakken".

"Forover" und "fremover" gibt die generelle Richtung an; „når man faller forlengs, faller man forover/fremover“,
wobei „forover“ nur Adverb ist, „fremover“ hingegen Adverb und Präposition.

Maritim sagt man „full fart forover“ (nie „fremover“), wobei „skipet beveget seg raskt fremover“. Dagegen sagt man
im mehr Abstrakten Sinne nur: „Veien fremover blir vanskelig“, „jeg gleder meg til tiden fremover“, "det går fremover
med pasienten".

Dazu kommt noch (selten, altertümlich) „fremad“, (wie in (militarisch) „Avdeling fremad marsj!“), und auch noch
einfach „fram“ oder „frem“ für „vorwärts!“ (wie in „Fram, kamerater!“ „Polarskipet FRAM“ oder „Idrettsklubben FREM“),
und, nochmals maritim: „Se forut!“

Ich glaube leider nicht dass ich hiermit Deine Verwirrung aufgelöst habe... Wenn jemand eine gute Regel kennt, oder
es besser erklären kann, dann bitte. Sonst gilt hier wie sonst: Lauschen, lesen und sich merken, in welchen
Zusammenhängen die verschiedenen Wörter benutzt werden.

06.01.10 04:40
"Vorlings" scheint übrigens nur in der Turner-Fachsprache überlebt zu haben.
Oder vielleicht wurde es auch früher nie anders verwendet.

06.01.10 10:58
War mir auch unbekannt. Rücklings dagegen ist gängig.

06.01.10 13:57
Toll erklärt. Dazu würde mich jetzt noch die genauere Einsortierung von bortover interessieren. Vielleicht weiss ja dazu auch noch einer was.
Gruss
gutemina

06.01.10 14:39
Vielleicht habe ich es falsch verstanden, aber ich dachte, dass "forlengs" mit Rotation
verbunden war, und die Andere mit lineare Bewegungen? Und das Gleiche mit "baklengs"?

Hilsen
Bjørnar

06.01.10 15:23, Mestermann no
Ja, Bjørnar, wenn es z.B. um ein Salto geht, aber man kann auch ligge oder falle forlengs.

06.01.10 17:13
- og gå forlengs/baklengs gjennom en dør

06.01.10 17:16
"falle forlengs" innebærer da en rotasjon, det også. Fra | til __ .

06.01.10 17:29, Mestermann no
Mm, allerdings, aber schau mal im Wörterbuch nach, "forlengs" muss nicht mit Rotation zu tun haben.

Die Frage von Gutemina zu "bortover" - han gikk bortover veien, also (hier): entlang.

06.01.10 19:23, Bjørnar no
Når man ligger, så innebærer det at man har lagt seg (ev. blitt lagt), og da har det vært
en rotasjon.

Når det gjelder å gå forlengs, vil jeg påstå at det ikke sies i normal tale (man går
ganske enkelt). Å gå baklangs brukes, og må bli ett unntak fra regelen "min".

"Å kunne noe baklengs og forlengs" dreier seg ikke om bevegelse i det hele tatt, men mer
et uttrykk som ikke har noe med ordets egentlige betydning.

Mulig at regelen ikke stemmer i 100 % av tilfellene, men når det først handler om noe
romlig er den rimelig grei. Og også tidvis utenom det romlige: Baklengsfilm - filmen
snurrer feil vei.

Hilsen
Bjørnar

06.01.10 19:51, Mestermann no
Bjørnar, du må gjerne ha en teori om at "forlengs" og "baklengs" har noe med rotasjon å gjøre... :-) Men det har
altså ikke det. Slå gjerne opp i ordbøkene.

http://www.ordnett.no/ordbok.html?
search=forlengs&search_type=&publications=20&publications=23&publications=33&publications=36

http://www.dokpro.uio.no/perl/ordboksoek/ordbok.cgi?
OPP=forlengs&bokmaal=S%F8k+i+Bokm%E5lsordboka&ordbok=bokmaal&alfabet=n&renset=j

Man kan snakke baklengs og gå forlengs inn i fremtiden, filmen kan vises baklengs, et ord kan staves likt forlengs
og baklengs, bilen kan sette seg i forlengs bevegelse, musikk kan spilles baklengs, i hundedressur snakker vi om
forlengs og baklengs kjeding, så har vi forlengs og baklengs renteregning, man kan ta forlengs eller baklengs sats,
dessuten kan man også bevege seg sidelengs, hoppe forlengs eller baklengs, hinke forlengs eller baklengs, løpe
forlengs eller baklengs, liste seg baklengs eller forlengs, krype forlengs eller baklengs, krabbe forlengs eller
baklengs, svømme forlengs eller baklengs, danse forlengs eller baklengs, kjøre ski baklengs eller forlengs, gli
baklengs eller forlengs, dras baklengs (inn i fuglekassa!) . . . osv osv.

Det er ikke så mye av dette som har med rotasjon å gjøre :-)

06.01.10 20:30, Bjørnar no
Sant nok, men nå er vel en del av kombinasjonene du nevner konstruksjoner som ikke akkurat
kan sies å være de mest gangbare...

Hilsen
Bjørnar

06.01.10 21:10, Mestermann no
Kjære Bjørnar, forlengs eller baklengs kan benyttes med de fleste bevegelsesverb.

06.01.10 21:31, Bjørnar no
Kjære Mestermann,
svømmer du ofte forlengs?

Hilsen
Bjørnar

07.01.10 00:34, Mestermann no
Kjære Bjørnar, for det meste svømmer jeg forlengs, ja. Det er ikke noe språklig ukorrekt med å si det, selv om det ikke
er den vanligste måten å si det på, og selv om kanskje du aldri sier det slik.

Baklengs betyr bevegelse bakover, forlengs bevegelse fremover. Det er ordbøkenes definisjon. Du vil også være enig i
at man ikke kan gå "fremover gjennom en dør", eller "trekkes bakover inn i fuglekassa." :-)

07.01.10 08:56, Bjørnar no
Kjære Mestermann,

Kanskje vi kan være enig om at slik ordet brukes dagligtale nå for tida, er i samme form
som 04.40 mente det hadde overlevd på tysk? Pluss et par uttrykk.

Og ja, man går rett og slett gjennom en dør. Det er svært sjelden at jeg spesifiserer
retning jeg har brystkassa når jeg går, danser, hinker, løper også videre. For all del,
bare gå "forlengs" gjennom en dør, jeg hadde forsåvidt ikke sagt noe om du skrev det i en
bok. Det høres poetisk ut når det brukes rett. Men det er i alle fall ikke dagligtale der
jeg kommer fra, ei heller mange av de andre eksemplene du nevnte.

Og når jeg svømmer, svømmer jeg crawl, butterfly, bryst, rygg, vaskemaskinen eller som en
hund framover, bakover, oppover, nedover, på skrå eller eventuelt sidelengs, om jeg klarer
det ;-)

Hilsen
Bjørnar

07.01.10 11:45
Det virker som om forlengs / vorlängs er for lengst erstattet av andre uttrykk og lite brukt i norsk / tysk. Men baklengs / rücklings er det. Sidelengs også, mens seitlings blir bare brukt av turnere.

07.01.10 12:12, Mestermann no
Kjære Bjørnar, denne diskusjonen blir litt håpløs, fordi du legger din egen private usus og forståelse av ordet til
grunn for din påstand om dets manglende relevans generelt, med utgangspunkt i en teori om at det har med
rotasjon å gjøre... Det er ikke særlig god filologi.

Både forlengs og baklengs er helt vanlige ord, som vil forstås av nærsagt ethvert barn, og de er retningsangivende
adjektiver. Hvis du gjør et google-søk på "baklengs", får du over 82.000 tilslag. Det er mulig at ingen av disse har
sitt opphav "der du kommer fra", men det er da heller ikke poenget. Poenget var at det var noen som spurte om
forholdet mellom fremover og forlengs, og det forsøkte jeg å forklare.

Selvsagt spesifiserer man ikke, hver gang man foretar seg en eller annen bevegelse, hvorvidt man gjør det forlengs
eller baklengs. Det er vanligvis ikke nødvendig. Det betyr imidlertid ikke at det ikke kan være nødvendig. Derfor blir
det dårlig filologi å slutte ut fra en slik privat fornemmelse at ordene har mistet sin relevans eller bare brukes
litterært eller i helt spesielle, sjeldne og sære sammenhenger, som "vorlings" på tysk. Det stemmer nemlig ikke,
hvilket et par googlesøk som sagt gir belegg for, og det stemmer heller ikke at ordene uten videre kan erstattes av
eller er erstattet av de hyppigere brukte "fremover" eller "bakover", fordi de brukes litt forskjellig fra dem.

Hadde vi snakket om "fremad" eller "oppad" skulle jeg gitt deg rett i at dette er ord som bare brukes i helt
avgrensede, nedarvede sammenhenger, men "forlengs" og "baklengs" er i vanlig bruk, og ikke bare der jeg kommer
fra.

07.01.10 14:32
Ærverdige Mestermann,

jeg har da heller aldri hevdet at baklengs er et ubrukelig ord. At du ikke liker at jeg
betviler deler av din teori får nå så være. Vennligst ikke legg ord i min munn for å få
det til å se ut som om jeg sier noe feil.

Ei heller er jeg spesielt begeistret for at du hentyder at jeg snakker et språk med kun én
taler. Det synes jeg du skal holde deg for god for.

Men du har rett, diskusjonen blir for håpløs til at den bør fortsette, det blir mer en
kamp mellom deg og meg enn en fornuftig diskusjon.

Hilsen
Bjørnar

07.01.10 14:51, Mestermann no
Hei, Bjørnar. Jeg synes heller ikke at vi skal lage noen krangel ut av dette, men jeg har ikke lagt ord i munnen på
deg. Teorien om at "baklengs" og "forlengs" hadde med rotasjon å gjøre, samt at de var sjeldne og irrelevante ord,
har du faktisk fremsatt selv.

Så det er ikke jeg som har kommet med noen "teori" her, jeg har gjengitt hva ordene betyr ihht ordbøkenes
definisjoner, samt påvist hvordan de brukes, og hva som gjør dem forskjellige fra "fremover" og "bakover". Som var
hva Kaxn spurte om.

Vennskapelig hilsen og takk for diskusjonen!
:-)

08.01.10 00:27
Forlengs betyr rett og slett med forsidenbrystet i bevegelsesretningen, mens baklengs betyr med baksidenryggen i
bevegelsesretningen. Mestermann har rett - ordene har ikke noe med rotasjon å gjøre og er helt vanlige, norske
adverb.

08.01.10 02:03, Kaxn de
Hahaha,
danke für die rege Diskusison:)
Ich glaube, verstanden zu haben, dass forlengs vorwärts ist und baklengs rückwärts. Ganz einfach, wenn man es
einmal weiss.
Und somit ist wohl fremover nach vorne.
Natürlich bin ich mir bewusst darüber, dass man es nicht immer so schwarz/weiss anwenden kann, aber jedenfalls
macht es jetzt Sinn, falls ich es richtig verstanden habe.
Ka