07.01.10 10:23
Hei X
Jeg er ei jente på 19 år som etter tre år på videregående skole (Media og Kommunikasjon) vil gå i lære. Jeg lurte på om du danner ut lærlinger.

Kann ich das so schreiben ?

07.01.10 10:25
Ja , fast.

... gå i lære hos deg. jeg lurer på om du tar imot lærlinger.

Ansonsten . ... om du utdanner >> kleine Stolperfalle.

Lemmi