21.01.10 11:47
Stikkord: tilfelle, tilfellet
Hallo! Hätte eine Frage zu einem älteren Thema:

Geht um die Frage ob tilfelle oder tilfelleT.

Ein Vorschlag war:
"For å finne ut av det, pleier det å være lurt å gå innom et han- eller hunkjønnsord. "Er dette situasjonen, så kan man ikke gjøre mer".

Wollte nur mal nachfragen wie das gemeint ist.

Grüße Thorsten

21.01.10 14:09
Ah, jetzt verstehe ich, was Bjørnar gemeint hatte.
Wenn du dich fragst, ob es

"Er dette tilfelle...", oder
"Er dette tilfellet.."

heißt, dann ist das schwer zu entscheiden, weil beides gleich ausgesprochen wird.
Wenn man statt tilfelle(t) hingegen situasjon(en) einsetzt, ist es eventuell leichter z erkennen:

"Er dette situasjon...", oder
"Er dette situasjonen.."?

Das zweite "klingt besser", also braucht man die bestimmte Form. Ebenso also "tilfellet".
Alles klar?

Hilsen W. <de>

21.01.10 18:48
Suppi, vielen Dank !!
=)

22.01.10 03:39, Mestermann no
Leider nicht so suppi, weil "er dette tilfelle?" schon richtig ist...

22.01.10 11:42, Geissler de
Skulle det du skriver være tilfellet, Mestermann, så lurer jeg på hvor Bjørnar eller denne skribenten (http://tb.no/diverse/i-dette-tilfelle-tilfellet-1.1041546) tar feil i sitt resonnement.

Som du ser synes også jeg at de må være bestemt form.

22.01.10 15:57, Mestermann no
Ja, i den sammenhengen er det iallfall ikke "feil" - men resonnementet er ikke helt riktig. Man man ikke bare bytte ut
den ene ordet med det andre og høre etter hva som klinger best. Ord har jo forskjellig usus.

"Tilfelle" i sammenhenger som "i tilfelle", "i dette tilfelle", og "er dette tilfelle" står ofte i ubestemt form etter gammel
bruk. "I tilfelle (av) snøstorm" skal iallfall være ubestemt form, det kan vi være enig om.

I henhold til samme usus, pleier spørsmålet å ha ubestemt form: "Er dette virkelig tilfelle?", selv om bruken nok er i
endring her etter svensk påvirkning.

Så kommer "i dette tilfelle", som jo ofte brukes alment, eksemplifiserende (ubestemt form), som når en kjemibok
skal beskrive det forventede utfall av et eksperiment: "I dette tilfelle ser vi at...", eller det brukes spesifikt, som i
Tidsskrift for Den norske lægeforening: "I dette tilfellet opptrådte utslett" (altså i dette tilfelle et spesifikt tilfelle,
altså en bestemt pasient).

Hvis man gjør et norsk google-søk på de to formuleringene "er dette tilfelle" og "er dette tilfellet", vil man for det
første se at den første har fler treff, og oppdage at svært mange av de andre treffene omtaler spesifikke tilfeller i
setninger.

Om man i dagens språkbruk vil skrive: "Skulle dette være tilfelle" eller "tilfellet", blir antagelig en smaks- og nyanse,
men det er ikke "feil" å skrive "skulle dette være tilfelle", altså bruke ubestemt form. W. ga altså et litt for generelt
svar, og det samme gjør spaltisten i tb.no