24.01.10 21:28
Hei!
Wie wendet man holde en med selskap im Satz richtig an? ZB. ich will ihm Gesellsschaft leisten - jeg vil holde ham med selskap?
Danke

24.01.10 21:42
Ja, genau so.

Lemmi