27.01.10 15:51, MichaV
Hallo,

wie sage ich dass ich das Bohren um 14:00 wieder aufgenommen habe (es war unterbrochen)? Jeg har forsettet å bore kl 14:00? Oder fortsettet? Oder ganz anders?

27.01.10 16:22
Hei,
auf jeden Fall: har fortsatt
Fortsette wird wie sette konjugiert.

27.01.10 18:47
jeg tar til med boringa igjen kl 14:00.

27.01.10 18:48
"Jeg"

27.01.10 19:46
Jeg fortsatte å bore kl 14.00 (etter en pause)