04.03.10 20:00
Kan man bruket ordet Zuslag om å ha fått tilslaget på en jobbsøknad?

04.03.10 20:00
Zuschlag mente jeg.

04.03.10 20:04
Nei, det ville være en uvanlig måte å uttrykke det på.

"Zusage" (tilsagn) er det vanlige ordet.

04.03.10 20:13
Tusen takk ;-)