11.03.10 03:30
Wäre klasse, wenn jemand von euch diese Bewerbung einmal korrigieren könnte.Tusen takk på forhånd:

Søknad på praksis som eiendomsmegler

For at utdanningen min fra Tyskland godkjennes, krever Kredittilsynet praksiserfaring i norsk eiendomsmeglerforetak av en varighet på minst seks måneder av meg. Det forventes, at dermed dekkes den vesentlige forskjellen i utdanning og lover mellom Tyskland og Norge, slik at jeg får tildelt det norske eiendomsmeglerbrevet i tilknyting til det.

Jeg vil med dette søke på praksis som eiendomsmegler hos dere fra mai 2010.

Personlig bakgrunn

Jeg er en mann på .. år, født og oppvokst i Tyskland. For 14 måneder siden flyttet jeg til Norge. Først og fremst for å lære endelig det norske språket som halv nordmann, i tillegg for å få greie på om jeg trives her mer enn i Tyskland.

Fra august 2000 til midten av januar 2003 tok jeg utdanning som Kaufmann in der Grundstücks- und Wohnungswirtschaft (økonom innen eiendomsmegling) hos ...... i Hamburg i Tyskland og arbeidet deretter som saksbehandler i et serviceteam i utleieavdelingen deres inntil 31.12.2008.
I mellomtiden deltok jeg på eget initiativ på et yrkesrettet viderutdanningsopplegg for å bli geprüfter Immobilienfachwirt (godkjent eiendomsmegler) og avsluttet dette suksessrik i juni 2006.

Som overgang jobbet jeg fra mai 2009 til i dag som pleieassistent på to forskjellige gamlehjem, ... og ... her i ....

Begrunnelse for søknaden

Jeg er en selvstendig, pålitelig og ergjerrig person, som er vant til å arbeide under press.
Tiden på de gamlehjemmene har vært interessant og lærrik og har hjulpet meg meget å lære norsk flytende, men jeg ønsker nå og gå tilbake i eiendomsyrkeslivet.
Jeg streber etter å bygge meg opp et nytt liv i Norge, som inkluderer i første rekke å finne en fast stilling for framtiden. En praksis hos ..., som Norges største finanskonsern, hadde derfor vært en stor sjanse for å stå min prøve og etablere meg som eiendomsmegler etterpå.

Det ville glede meg å få mulighet til å presentere meg personlig i et interview. Jeg ser fram til å høre fra dere og håper på et positivt svar.

11.03.10 15:13
Søknad på praksis som eiendomsmegler

For at utdanningen min fra Tyskland skal godkjennes, krever Kredittilsynet praksiserfaring på minst seks måneder i et norsk eiendomsmeglerforetak. Slik skal forskjellen i utdanning og lover mellom Tyskland og Norge dekkes, og jeg får deretter tildelt det norske eiendomsmeglerbrevet.

Jeg vil med dette søke på praksis som eiendomsmegler hos dere fra mai 2010.

Personlig bakgrunn

Jeg er en mann på .. år, født og oppvokst i Tyskland. For 14 måneder siden flyttet jeg til Norge. Jeg er halvt norsk og ville lære meg språket. I tillegg ville jeg finne ut om jeg ville trives her.

Fra august 2000 til midten av januar 2003 tok jeg utdanning som "Kaufmann in der Grundstücks- und Wohnungswirtschaft" (økonom innen eiendomsmegling) hos ...... i Hamburg i Tyskland. Deretter arbeidet jeg som saksbehandler i et serviceteam i utleieavdelingen deres til 31.12.2008.
I mellomtiden tok jeg på eget initiativ et yrkesrettet viderutdanningsopplegg for å bli "geprüfter Immobilienfachwirt" (godkjent eiendomsmegler). Jeg avsluttet og besto kurset i juni 2006.

I en overgangsperiode har jeg fra mai 2009 til i dag jobbet som pleieassistent på to forskjellige gamlehjem, ... og ... her i ....

Begrunnelse for søknaden

Jeg er en selvstendig, pålitelig og ergjærrig person som er vant til å arbeide under press.
Arbeidet på gamlehjemmene har vært interessant og lærrikt. Det har hjulpet meg med å lære meg norsk flytende, men nå ønsker jeg å jobbe som eiendomsmegler igjen.

Jeg vil bygge meg opp et nytt liv i Norge, og ønsker meg i første rekke en fast stilling for framtiden. En praksisplass hos ..., Norges største finanskonsern, hadde derfor vært en god mulighet til å få utdanningen godkjent og etablere meg som eiendomsmegler etterpå.

Det ville glede meg å få presentere meg personlig i et intervju. Jeg ser fram til å høre fra dere og håper på et positivt svar.

11.03.10 15:21
Tusen hjertelig takk !!!

hilsen
Alex

11.03.10 17:15
OBS! Jeg ser at jeg har skrevet noe feil:
Det heter ærgjerrig.
OBS OBS