10.04.10 16:43, MichaV
Hallo, es fehlt noch xxx:
det mangles enda xxx
oder
det mangles xxx enda?

Wo gehört das enda hin?

10.04.10 16:44, MichaV de
..bzw. ennå. Das ist wohl richtiger. Aber wo gehörts hin?

10.04.10 18:26
For de fleste tilfeller vil
"det mangler ennå xxxx"
være riktig.

Det kan imidlertid være litt avhengig av kontekst/betoning.
Uttrykket over er nøytralt. (Fristen er f.eks. ikke ute ennå, konstateringen er en statusrapport som forventet underveis).

Sier man
"det mangler xxxx ennå" [eller kanskje helst "fremdeles" i stedet for "ennå"]
og da særlig med trykk på siste ordet, så ligger det gjerne en beklagelse/irritasjon i det - nå burde det ikke lenger mangle noe(n)!.

10.04.10 21:00, MichaV de
Tusen takk for svar!

11.04.10 01:18
En liten tilleggsforklaring:

Sier man "det mangler enda fem personer",
kan dette forstås som at det mangler ytterligere fem personer. (Før manglet det 2, men nå er det øket til 7).