16.04.10 17:57
Hallo,

ich wollte gern wissen wie die Imperativform von å jobbe und å arbeide im Norwegischen ist byw. geschrieben wird.

Danke schon Mal.

16.04.10 18:56, Staslin no
Jobb!
Arbeid!

16.04.10 19:00
Mange takk!

16.04.10 22:01
Man kan nok i dagligtalen også høre imperativ av å jobbe også uttrykt som "jobbe!".

Eksempel: "Jobbe hardere, nå, karer!" (- som kanskje egentlig er en forkortet form av "Dere må jobbe hardere, ...") eller "Jobbe! Jobbe! Jobbe! Dette er ikke noe hvilehjem! Mer trykk frem i angrep!"

17.04.10 04:48, Mestermann no
Ja, stimmt, ist aus dem Schwedischen geliehen (wo die Imperativform "jobba", "arbeta" lautet). Auf Norwegisch lautet
die Befehlsform: Jobb! Arbeid!