19.04.10 20:38
Hei,
habe eine interessante Vergleichung gefunden: klar som et egg( auf litauisch sagen wir klar wie am Tage).Es wäre interessant zu wissen, wie meist Vorkommende auf norwegisch heissen.
Mein Versuch litauische Vergleiche auf norwegisch zu übersetzen:
kald som is
rolig som belgier
svart som natt
blind som moldvarp
Sagen Norweger auch so??? Weiss jemand noch irgendwelche?

Takk på forhånd
Vaida

19.04.10 21:07
"Svart som natten" er greit.
"Kald som is" kan passere, men man vil vanligvis si "iskald".
De andre brukes ikke i Norge.

Akel (N)

19.04.10 21:49, Mestermann no
Blind som en moldvarp/muldvarp geht auch.

19.04.10 22:26
"Blind som moldvarp" vil (i motsetning til "rolig som en belgier") bli forstått av nordmenn, men det kan etter mitt syn ikke anses som noe stående norsk uttrykk.

Når det forøvrig gjelder "klar som et egg", så oppfatter jeg det mer som ungdommelig slang, og ikke et etablert uttrykk forøvrig. Det kan jo her være et spørsmål om hva slags "klar" det er snakk om. Vi har det veleetablerte uttrykket "klart som glass" som går på om noe ikke e tvlsomt. "Klar som egg" oppfatter jeg brukt mer som at man er klar i betydningen parat til /beredt på å sette igang med noe, (altså vel ikke likt "klar wie am Tage").

19.04.10 22:44, Staslin no
Jepp, "klar som et egg" er "klar" i betydningen "parat" (men ikke spør meg hvor uttrykket kommer fra... :-) )

19.04.10 22:48, Mestermann no
"Blind som en muldvarp" ist m.E. ein gängiger Ausdruck, wie auch "blind som en flaggermus", "blind som en ugle."

20.04.10 10:00, Geissler de
"Blind som en ugle"? Det var da et rart uttrykk!

20.04.10 10:51
Aha!!! Es bedeutet, also, dass "klar som egg" hab ich falsch verstanden(lange dachte, wo da "die Klarheit" versteckt ist, die Schlussvorgerung war - vielleicht wegen des Eiweises.Hihihi :-))Danke für die Erklärung.

Mvh Vaida

20.04.10 11:22
Schlussfolgerung!
Hihi! :-)

20.04.10 11:26, Mestermann no
Ad "blind som en ugle" - det henspiller vel på at uglene har godt langsyn, men dårlig ser det som er tett for øynene på
dem.

20.04.10 16:13
"Blind som en flaggermus" som et norsk uttrykk?? Aldri hørt - ikke "blind som en ugle" heller. Ja, ja, i motsetning til muldvarper så finns det da i det minste flaggermus i Norge. De kan fly i blinde, siden de navigerer med lyd. Som nattaktive dyr har de ikke så veldig behov for syn, men så vidt jeg vet er det da flaggermusarter som har godt syn, (nok en gang i motsetning til muldvarper).

Akel (N)

20.04.10 19:19, Mestermann no
Men Akel, selv om du ikke har hørt uttrykkene, så er de altså norske uttrykk, omenn utbredelsen varierer.

Dessuten er det ikke alltid slik at det er en logikk i slike uttrykk - uglen brukes jo gjerne som symbol på klokskap, men
er visstnok ikke så smart.

20.04.10 22:29
Wie wär's mit "blind som en hulefisk"? Ist sicher genauso ungewöhnlich :-)))

21.04.10 15:48
Nei, nettopp når det ikke er logikk i uttrykkene, er man avhengig av en språklig konsensus om hva et uttrykk skal betegne, for at budskapet skal nå sikkert frem.

Selv om det rent faktisk skulle være slik at uglen ser forholdsvis dårlig på nært hold, hevder jeg at den med sine store øyne derimot er bedre kjent i befolkningen for å ha godt langsyn og nattsyn. Sier man ”blind som en ugle”, våger jeg påstanden at flertallet av befolkningen vil oppfatte dette som et paradoks, og derfor lure på om man er ironisk / mener det motsatte av dårlig syn – fordi uttrykket ikke i alminnelighet har noen selvstendig egenbetydning i norsk språkbruk Hvis man bruker ”blind som en ugle”, er det stor risiko for å bli misforstått. Dette i motsetning til ”klok som en ugle” som er helt innarbeidet, og hvor uglens faktiske intelligens blir underordnet. (Så vidt jeg vet er ”blind som en ugle” brukt på dansk – i likhet med ”grim som en ugle”?.)

Slik sett er man ikke avhengig av at ”blind som en muldvarp” tilsvarende skal være oppfattet som et stående uttrykk med et gitt innhold, fordi de fleste vel uansett er klar over at muldvarpen ser dårlig. ”Blind som en muldvarp” virker dermed uansett funksjonelt, på lik linje med ”rask som en Ferrari” eller hva som helst av lignende utvetydige sammenligninger.

”Blind som en flaggermus” kommer i en litt annen stilling, fordi de fleste vel har lært at flaggermusen navigerer med hørselen i mørket, og dessuten vet at den vanligvis opptrer når det er mørkt, slik at det ikke er noen fjern tanke at den ikke ser så bra - uten at jeg tror så mange av oss i utgangspunktet har noen mer konkret oppfatning om flaggermusens syn. (Rent faktisk er det vel likevel slik at synet er forholdsvis OK, tror jeg). ”Blind som en flaggermus” vil derfor stort sett fungere språklig, uten at man er avhengig av formuleringen er et innarbeidet uttrykk (– og jeg har altså problemer med å se at uttrykket er særlig utbredt).

(Jeg har levd et forholdsvis langt liv, bodd i ulike deler av landet, har bra utdannelse og variert yrkespraksis fra ulike fagfelt og sektorer – og arbeider mye med språk som tema og verktøy. Jeg påberoper meg ikke – muligens i motsetning til deg, Mestermann – å være noen språkfasit, men når heller ikke noen av mine kolleger eller bekjente kjenner igjen dette som faste uttrykk, synes jeg det er grunn til å gi et lite varsko – i alle fall for uglens del.)

21.04.10 15:49
Nei, nettopp når det ikke er logikk i uttrykkene, er man avhengig av en språklig konsensus om hva et uttrykk skal betegne, for at budskapet skal nå sikkert frem.

Selv om det rent faktisk skulle være slik at uglen ser forholdsvis dårlig på nært hold, hevder jeg at den med sine store øyne derimot er bedre kjent i befolkningen for å ha godt langsyn og nattsyn. Sier man ”blind som en ugle”, våger jeg påstanden at flertallet av befolkningen vil oppfatte dette som et paradoks, og derfor lure på om man er ironisk / mener det motsatte av dårlig syn – fordi uttrykket ikke i alminnelighet har noen selvstendig egenbetydning i norsk språkbruk Hvis man bruker ”blind som en ugle”, er det stor risiko for å bli misforstått. Dette i motsetning til ”klok som en ugle” som er helt innarbeidet, og hvor uglens faktiske intelligens blir underordnet. (Så vidt jeg vet er ”blind som en ugle” brukt på dansk – i likhet med ”grim som en ugle”?.)

Slik sett er man ikke avhengig av at ”blind som en muldvarp” tilsvarende skal være oppfattet som et stående uttrykk med et gitt innhold, fordi de fleste vel uansett er klar over at muldvarpen ser dårlig. ”Blind som en muldvarp” virker dermed uansett funksjonelt, på lik linje med ”rask som en Ferrari” eller hva som helst av lignende utvetydige sammenligninger.

”Blind som en flaggermus” kommer i en litt annen stilling, fordi de fleste vel har lært at flaggermusen navigerer med hørselen i mørket, og dessuten vet at den vanligvis opptrer når det er mørkt, slik at det ikke er noen fjern tanke at den ikke ser så bra - uten at jeg tror så mange av oss i utgangspunktet har noen mer konkret oppfatning om flaggermusens syn. (Rent faktisk er det vel likevel slik at synet er forholdsvis OK, tror jeg). ”Blind som en flaggermus” vil derfor stort sett fungere språklig, uten at man er avhengig av formuleringen er et innarbeidet uttrykk (– og jeg har altså problemer med å se at uttrykket er særlig utbredt).

(Jeg har levd et forholdsvis langt liv, bodd i ulike deler av landet, har bra utdannelse og variert yrkespraksis fra ulike fagfelt og sektorer – og arbeider mye med språk som tema og verktøy. Jeg påberoper meg ikke – muligens i motsetning til deg, Mestermann – å være noen språkfasit, men når heller ikke noen av mine kolleger eller bekjente kjenner igjen dette som faste uttrykk, synes jeg det er grunn til å gi et lite varsko – i alle fall for uglens del.)

Akel (N)