Direkt zum Seiteninhalt springen

ich suche gerade zu Statistiken der Flächennutzung in Oslo, aber mir fehlen die richtigen Vokabeln. Flächennutzung, Bebauung, Grünflächen, Anteil an bebauter Fläche... irgendwas in diese Richtung. Weiß da jemand was?
Vielen Dank!

06.05.10 12:56
empfehle das wørterbuch...

06.05.10 15:07
Ich habe schon versucht mit den Wörtern die ich im Wörterbuch gefunden habe was zu suchen, aber da komm ich nicht auf das was ich brauche. Gibt es einen bestimmten norwegischen Begriff wenn ich danach suche, wieviel % der Stadt grün ist?

06.05.10 15:53
Vielleicht hilft das:
http://www.miljo.oslo.kommune.no/gronnstruktur/status/

"Grøntområder som er reguleringsmessig sikret utgjør 16-17% av arealet i hele Oslos byggesone (Marka holdes utenfor)."

06.05.10 17:37
"Utnyttelsesgrad" = forholdet mellom åpent og ubebygd areal.

Akel (N)

06.05.10 18:09
Gr. Skulle selvfølgelig vært "forholdet mellom åpent og bebygd areal".

Akel (N)

06.05.10 22:20
Hi.
Kan jeg få kicke litt på ditt svar om utnyttelsesgrad:
Såvidt jeg vet er det hvor mange kvadratmeter hus(bygning) man har lov til å bygge på et område.
Perkins

06.05.10 23:18
Det finnes ikke noen entydig definisjon av ”utnyttelsesgrad”, ordet brukes om flere ulike typer beregninger – også innenfor spørsmål om arealutnyttelse. Det kan for eksempel være tale om beregning av utnyttelsesgrad i betydningen antall boliger pr arealenhet (dekar). Videre kan det være snakk om antall kvadratmeter bygning (i flere etasjer - volum) på et visst areal, og det kan være snakk om bebygd flate i forhold til ubebygd flate mv.

En nærmere oversikt over mulige beregningsmåter med videre referanser til forskrift, Norsk Standard mv, finner du for eksempel her:

http://www.regjeringen.no/nb/dep/md/dok/veiledninger/2007/t-1459-grad-av-utnytt...

For å finne et aktuelt og mer generelt ord for å lete i statistikk om arealutnyttelse, foreslo jeg "utnyttingsgrad" som et ord som spørreren kanskje kunne ha nytte av i sin ikke helt presist angitte søken. Jeg burde vel også nevnt ”bebyggelsesgrad”.

Akel (N)