Direkt zum Seiteninhalt springen

Hei allesammen!
Det er Mattis igjen.

Jeg leder etter korrekt norks begrepet for "gesetzlicher Vertreter"
f.eks. ved aksjeselskaper.

Jeg har funnet så masse rart, men jeg tenker det var ikke det rette.
Kan noen hjelpe til?

Hilsen Mattis

08.05.10 20:53
Kan du spesifisere litt nærmere hva det er du er på jakt etter?

Generelt gjelder for et aksjeselskap at det som juridisk person rettslig personifiseres ved styreformannen som dets representant. (Hvis selskapet saksøkes, eller strafferettslig tiltaltes, adresseres dette som "Selskapet AS v/styreformann NN").

Men selskapet kan jo også representeres rettslig på ulike andre måter, der flere andre personer kan være gitt fullmakt generelt eller spesielt til å opptre på selskapet vegne, f.eks. en agent for å innhente rettslig bindende tilbud, daglig leder for å gjennomføre selskapets løpende oppgaver osv.)

Akel (N)

08.05.10 21:11
Hei Akel,
det går på en blankett til registrering av næringsbedrifter i Tyskland som skal oversettes til norsk for registrering av bedriften i Norge!

Der blir det spurt etter forskjellige rettslige begrep om personer som f.eks. ”geschäftsführende Gesellschafter” (kanskje ”forretningsførende medinnhavere”?) og ”gesetzliche Vertreter” (kanskje ”fullmektige”?) men jeg kunne ikke finne akurat det som passer 100 prosent.
Jeg skønner forklaringen din, men det som du nevnte syns jeg var mer bedrifteieren eller daglig leder eller tar jed feil?
Det fins jå bare en daglig leder men likevel flere ”gesetzliche Vertreter”.

Mattis

08.05.10 21:32
Det er vel ikke noe enkelt svar på det du spør om.

Som allerede sagt kan et selskap ha ulike rettslige representanter i ulike sammenhenger. Dessuten kommer både at dette kan variere avhengig av hvilken selskapsform vi snakker om, (for meg høres f.eks. "geschäftsführende Gesellschafter" ut til å referere til et ansvarlig selskap eller et kommandittselskap, men ikke AS). I tillegg kan det være snakk om hvem som generelt (etter lovens system) er rettslig representant, eller hvem som i det enkelte tilfelle er avtalt å skulle kunne fungere som representant.

Dette kompliseres ytterligere av at det mellom landene kan være litt ulike regler for hvem som representerer et selskap, selv om selskapsformen ellers kan virke lik. Jeg kjenner ikke tysk selskapsrett godt nok til å gi deg et svar som jeg er sikker på vil kunne være generelt dekkende (utover "rettslig representant").

Akel N

08.05.10 21:49
Da er jeg helt enig med deg! Det er meget komplisert.

Men jeg tror at den "gesetzlicher Vertreter" hat rett til å opptre for hele bedriften liksom den daglig leder. Eneste forskjell er vel, at han ikke nødvendigvis jobber aktivt med i bedriften. Det kan also f.eks. også være en person, som innsetter penger i bedriften (i bakgrunn). Men i blanketten spørs det etter personer, som leder f.eks. en stor avdeling og har også kompetanse til reprensentere hele bedriften etter loven foran bankforsikring osv.

Tror du at ordenen "lovmessig fullmektig" er forståelig som tysk "gesetzlicher Vertreter" og "forretningsførende medinnhavere" som "geschäftsführende Gesellschafter"?
Hilsen Mattis

08.05.10 22:04
En "fullmektig" er en som kan opptre på vegne av noen andre, men i Norge opererer vi ikke med noen form for generalfullmakt, slik at en fullmektig som regel vil ha adgang til å opptre rettslig på mer avgrenset område. Hvis du først vil bruke dette ordet kan det stå alene. ("lovmessig" tilfører ikke noe av betydning).

I et ansvarlig selskap kan det være tale om at en av medeierne/partnerne er utpekt til å fungere som en forretningsfører. Du kan bruke "forretningsfører" generelt for en som er utpekt til å opptre på vegne av litt ulike typer juridiske personer, (kan brukes nokså synonym med "daglig leder", som ellers er den som etter loven har daglig fullmakt i et AS). Hvis du supplerer med "medinnehaver"/"medeier"/"partner"/"deleier", så har dette egentlig bare relevans for ansvarlige selskaper eller selskaper med delt ansvar.

Akel (N)

08.05.10 22:10
Tusen tusen takk for hjelp!

Mattis

08.05.10 23:25
Bare vær fullstendig oppmerksom på sondringen mellom den som har adgang til å disponere på vegne av selskapet i den daglige drift og den som representerer selskapet rettslig ved rettslige skritt etc.

Dette er i Norge to forskjellige ting. F.eks. kan daglig leder i et AS gjøre det meste på vegne av selskapet, men man bommer hvis man vil forkynne en stevning for selskapet og gjør det for den daglige lederen i stedet for styreformannen. Da er ikke forkynnelsen skjedd for selskapet. (Tilsvarende har ikke daglig leder - uten særskilt fullmakt fra styret - adgang til å begjære påtale.) Skal selskapet f.eks. selge en stor del av sin virksomhet, vil daglig leder heller ikke regnes for å ha rettslig representasjonsevne for selskapet i en slik sammenheng (uten særskilt fullmakt fra styret).

Akel (N)

08.05.10 23:38
Vi bør vel i denne sammenhengen ikke glemme å nevne også prokura og prokurister.

Prokurister har ved sin prokura fått en nokså generell fullmakt til å opptre på selskapets vegne, omtrent tilsvarende som daglig leder. Dette er altså en fullmaktig som må utdeles eksplisitt for at noen skal ha denne representasjonevnen for selskapet.

I mange selskaper vil du finne at divisjonssjefer ol, er utstyrt med prokura.

Du kan se nærmere om dette her: http://www.lovdata.no/all/hl-19850621-080.html

Akel (N)

09.05.10 02:58, Mestermann no
Kompliment til Akel for meget ordentlig og fagmessig solid forklaring. Når man leser sånne bidrag, ser man at et forum
som dette virkelig har en nytteverdi. Lærerikt er det også.