13.05.10 16:32
Hallo,
wie kann man Untergebener oder Unterstellter im Berufszusammenhang übersetzen?
underskj? irgendwas in die RIchtung? Danke!

13.05.10 16:59
Man spricht von "en medarbeider" oder "en ansatt".

Lemmi

15.05.10 09:58
Man kan også snakke om en underordnet eller undergitt, men det er først og fremst i det militære at uttrykkene brukes, særlig det siste som nesten utelukkende brukes der.

"Jeg har blitt fortalt fra en underordnet person i direktoratet at ...."

Akel (N)

15.05.10 10:41
For ordens skyld:

Setningen ovenfor vil også være forståelig om man bare sier:

"Jeg har blitt fortalt fra en underordnet i direktoratet at ...."

Akel (N)

15.05.10 10:48
(For ordens skyld (- det er litt tidlig på en lørdag formiddag):

Det er nok bedre språk å si "Jeg har blitt fortalt av en underordnet ..."

("Det har blitt sagt fra en .... ")

Akel (N)