Direkt zum Seiteninhalt springen

å overtenne | Lagerbygningen ble overtent på kort tid, opplyser politiet, som fikk melding om brannen klokken 3.57. Ved 6-tiden fikk NTB opplyst at brannen er slukket.

... ich würde es jetzt mit "niedergebrannt" übersetzen. Liege ich da flachs?

19.05.10 09:06
Von ordnett.no:
overtenne (mest i pass.): da brannvesenet kom, var bygningen overtent: omspent av flammer, i lys lue

Also noch nicht niedergebrannt, aber das Lagergebäude "stand innerhalb kurzer Zeit in Flammen".

19.05.10 11:39
etw niederbrennen = å brenne ned noe

Lemmi

19.05.10 12:36
I dagligtalen brukes "overtent" slik som angitt av 09:06.

Så vidt jeg vet, har det rent brannteknisk en mer presis betydning ved at en brann er kommet til det stadium hvor brannmaterialene (treverket i en bygning, fyllstoffene i møbler etc) er blitt varmet opp så mye at de begynner å frigjøre brennbare gasser. Når en bygning er blitt overtent, har det følgelig gått over fra å brenne på mer spesifikke, avgrensete steder, til å brenne "overalt", siden gassene hurtig sprer seg til alle steder (- og dette skjer skummelt raskt, så man bør ikke tenke på å oppholde seg inne i et rennende hus for å berge noe, men komme seg ut fortest mulig).

Akel (N)

20.05.10 02:42, Mestermann no
Eben. Wenn ein Gebäude "overtent" ist, ist es nicht mehr zu retten.

22.05.10 09:55
oder wörtlich : das Gebäude ist mit Flammen "überspannt" (ist schlechtes Deutsch, aber ich finde kein passendes Wort)

26.05.10 13:00, relet de
Tusen takk! Macht so viel mehr Sinn. :)