03.06.10 14:14
hei wenn ich sagen will: heute vermisse ich euch besonders doll. kann ich das dann so sagen:

i dag savner jeg dere særlig mye? das klingt irgendwie so komisch
(besser ekstra als særlig?)
takk

03.06.10 16:14
"litt ekstra" ist mein Vorschlag

03.06.10 19:12
Det går an å si "særlig mye", det vil imidlertid i mine ører indikerer at det er ett eller annet spesielt ("særlig") ved selve dagen i dag som gjør at savnet blir ekstra stort, ikke bare at mine følelser tilfeldigvis i dag har svingt til et litt sørgmodig bunnivå.

"Litt ekstra" fungerer dårlig, ut fra min oppfatning, men derimot "ekstra mye" eller "veldig mye" lyder greit.

Akel (N)