08.07.10 10:38
Ser i dagens Aftenpost at elevene har store problemer med tyskfaget i norsk skole.

”Med en gjennomsnittskarakter på 2,8 i Tysk I og 3,1 i Tysk II på avsluttende skriftlig eksamen, er norske elever dårligere i tysk enn i realfagene biologi, kjemi og fysikk. Det uroer norsk næringsliv.”

Kan noen si meg hva Tysk I og Tysk II tilsvarer sammenholdt med Det Europeiske Rammeverket? Der opererer man med nivåer som A2, B2 osv.

(Er klar over at spørsmålet er på kanten av hva dette forumet skal ta opp, men det kunne være artig å vite på hvilket nivå tyskundervisningen i norsk skole ligger.)

08.07.10 11:22
Når jeg gikk ut av videregående for 3 år siden hadde vi Tysk-B og Tysk-C. Tysk-B betyr at man har tyskundervisning på et videregående nivå to av de tre årene på videregående (denne tysken bygger på den tysken man lærte på ungdomsskolen). Etter de 2 årene kan man velge å ta "tysk fordypning" det siste året på videregående. Tysk-C er 3 år med tysk på videregående men starter mer "på nytt" slik som jeg forstod det. F.eks. dersom man hadde hatt 3 år med fransk på ungdomsskolen, men heller hadde lyst til å lære tysk på videregående kunne man velge Tysk-C (selv om man også her tok utgangspunkt i at man hadde noen forkunnskaper).

Tipper Tysk 1 og Tysk 2 er noe i samme duren. For å studere i Tyskland kreves ZOP (Zentrale Oberstufenprüfung) C2 som er det høyeste nivået (eller liknende).

Nøyaktig hva Tysk 1 og Tysk 2 svarer til i denne skalaen, vet jeg ikke.