03.12.10 09:40, jannicketran
Stikkord: aufsammeln, samle sammen
Hva heter å samle sammen på tysk. Eks. Han samler sammen løvet.

1000 takk på forhånd

03.12.10 09:44, Geissler de
aufsammeln er en mulighet:
Ersammelt das Laub auf.