04.12.10 12:39
Hei!

Det er Mattis igjen.
Jeg har et problem med ord "bod" i denne setning:
Det etableres hovedfordeling i rom 29 – bod i 1. etasje.

Er det: Es ist eine Hauptverteilung im Raum 29 - Abstellraum im Erdgeschoss einzurichten.

takk for hjelp.
Mattis